automobilska industrija


Simulator vožnje

Simulator vožnje na početku nastajanja bio je bio zamišljen kao uređaj koji je će igranje video igara učiniti zanimljivijima i realnijima. No, danas  simulatori vožnje…Close