Odbor za tehničke resurse

Aktivnosti Odbora za tehničke resurse jesu održavanje i unaprjeđenje IT-a, podrška članovima oko tech-pitanja, uvođenje novih alata, rudarenje natječaja, konferencija, kongresa i sl., organizacija i provođenje tech-radionica.

Sven Petrak – voditelj

e-mail: petraksvenn@gmail.com

Kristijan Jurić – zamjenik

e-mail: kristijan.juric93@gmail.com

Leo Tišljarić

e-mail: leo.tisljaric@fpz.unizg.hr

Voditelj arduino radionice za razvoj STEM vještina