Kontrola leta, Izborni predmeti za akademsku godinu 2020/2021

Semestar 2
[6600] Izborna grupa Kontrola leta > Upis minimalno 7 ECTS bodova
Šifra Predmet P A L S SJ TJ ECTS
19130 Algoritmi i programiranje 30 0 15 15 0 0 7.0
Semestar 3
[1160] Pilot 2 > Upis 5 ECTS bodova
Šifra Predmet P A L S SJ TJ ECTS
171768 Poznavanje materijala 30 30 0 0 0 0 5.0
Semestar 4
[940] Kontrola leta 4 > Upis 6 ECTS bodova
Šifra Predmet P A L S SJ TJ ECTS
75014 Aerodromski simulator 0 0 60 0 0 0 6.0
Semestar 5
[1501] Kontrola leta 5 > Upis 9 ECTS bodova
Šifra Predmet P A L S SJ TJ ECTS
93760 Oblasni simulator 0 0 60 0 0 0 6.0
93757 Upravljanje rizičnim situacijama 30 15 0 0 0 0 3.0
Semestar 6
[1502] Kontrola leta 6 > Upis 6 ECTS bodova
Šifra Predmet P A L S SJ TJ ECTS
93756 Prilazni simulator 0 0 60 0 0 0 6.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje