Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda

PRISTUP fpz

Unapređenje i provedba stručne prakse na Fakultetu prometnih znanosti

Svrha projekta

Ovim projektom značajno će se unaprediti organizacija i provedba stručne prakse, a studentima/icama Fakulteta prometnih znanosti će se omogućiti stjecanje vještina potrebnih na tržištu rada i povećati zapošljivost. Budući poslodavci će zapošljavati uz niže troškove osposobljavanja te smanjiti nezaposlenost. Unaprijedit će se postojeća stručna praksa na preddiplomskom studiju te uvesti 9 novih izbornih kolegija sturčne prakse na diplomskom studiju i biti će dodatak postojećem programu.

Pridruži nam se

Jedan od načina postizanja izvrsnosti obavljanja stručne prakse je i unapređenje stručne prakse predviđeno projektom PRISTUP FPZ. U sklopu tog projekta organizirane su i radionice za studente i studentice na kojima mogu sudjelovati s ciljem što bolje pripreme za tržiste rada kao i radionice za mentore u prihvatnim organizacijama s ciljem što bolje izvedbe i organizacije stručne prakse.

Stručna praksa - za studente i studentice

Kvalitetno organizirana i odrađena stručna praksa način je da student ima priliku povezati teorijska i praktična znanja na konkretnim poslovima te početi razvijati profesionalne vještine u području prometa i logistike.

Stručna praksa - za prihvatne organizacije

Uključivanje mladih visokoobrazovanih ljudi na tržište rada daje poslodavcima priliku za upoznavanje i razvoj novih talenata i stručnjaka u radu kao svojih budućih zaposlenika.

Radionice

Meke vještine (engl. soft skills)

Uz tehnička znanja stečena na Fakultetu, ove vještine kao što su  komunikacijske vještine, poslovno pismeno izražavanje, timski rad,  kreativno razmišljanje, organiziranost i čitav niz drugih osobina su meke vještine. One čine razliku koja kandidata izdvaja od mnogih drugih kandidata koji imaju isti stupanj obrazovanja.

Laboratorijske radionice na FPZ-u

Fakultet prometnih znanosti ima 21 ustrojen laboratorij čije aktivnosti su usmjerene na praktični rad za studente, povezivanju s gospodarstvom, istraživačkim institucijama, fakultetima i sveučilištima radi izrade znanstveno stručnih projekata i znanstveno-istraživačkog rada.

#Učenje kroz rad

Work based learning

Novosti