Zračni promet, Izborni predmeti za akademsku godinu 2020/2021

Semestar 5
[6527] Izborni 5 zračni promet > Upis minimalno 11 ECTS bodova
Šifra Predmet P A L S SJ TJ ECTS
74193 Usluge u zračnoj plovidbi 30 0 0 15 0 0 4.0
74198 Zrakoplovna regulativa 30 0 0 15 0 0 4.0
74195 Zrakoplovna medicina 30 0 0 15 0 0 4.0
36066 Prometna geografija 30 15 0 0 0 0 3.0
47770 Meteorologija 15 15 0 0 0 0 4.0
74197 Tarife u zračnom prometu 30 15 0 0 0 0 4.0
74194 Opasna roba u zračnom prometu 30 15 0 0 0 0 4.0
74196 Zaštita u zračnom prometu 30 0 0 15 0 0 4.0
36065 Prekrcajna mehanizacija 30 30 0 0 0 0 6.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje