Logistika, Izborni predmeti za akademsku godinu 2020/2021

Semestar 5
[1500] Izborni 5 > Upis minimalno 11 ECTS bodova
Šifra Predmet P A L S SJ TJ ECTS
171768 Poznavanje materijala 30 30 0 0 0 0 5.0
75211 Robno transportni centri 30 0 0 15 0 0 5.0
36065 Prekrcajna mehanizacija 30 30 0 0 0 0 6.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje