Projekti

Znanstveno-istraživački projekti

Voditelj ili istraživač na međunarodnom projektu:

 

Sedmi okvirni program – FP7

Intelligent Cooperative Sensing for Improved traffic efficiency (ICSI), FP7 projekt, voditelj HR projektnog tima (2012-2015)

CIVITAS-ELAN – Transport telematics – 2.6-ZAG Electronic PT tariff system, 2008-2012, EC-FP7-218954, FP7 projekt, voditelj mjere u FPZ, (2008-2012)

 

TCP Program

Intelligent Transport Systems in South East Europe (SEE-ITS), SEE TCP Programme, voditelj HR projektnog tima (2012-2015)

 

COST akcije

CA16222 Wider Impacts and Scenario Evaluation of Autonomous and Connected Transport WISE-ACT, COST actions, CRO MC member, (2017-danas)

TU1407 Scientific and technical innovations for safer Powered Two Wheelers (PTW), COST actions, CRO MC member, (2015-danas)

TU1102 Towards Autonomic Road Transport Support Systems, COST actions, CRO MC member, (2012-2015)

 

Voditelj ili istraživač na nacionalnom projektu:

Kooperativni sustavi upravljanja prometom  (KFPI – SuZ – 2017) – voditelj projekta

Primjena kooperativnih sustava u optimizaciji energetske učinkovitosti prometa u gradovima (KFPI – SuZ – 2016) – voditelj projekta

Metodologija razvoja integriranih adaptivnih transportno-logističkih sustava (135-1352598-2581), Voditelj projekta, MZOS, (2010-2012)

STIRP projekt – Elektrohidraulička skretnička postavna sprava,  (STIRP-4021), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH – voditelj projekta (2003.-2006)

Prijenosni simulator navigacije broda, MZT2003-057, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH – voditelj projekta (2004.-2006)

 

Metodologija razvoja integriranih adaptivnih transportno-logističkih sustava, 135-1352598-2581, Ministarstvo znanosti i tehnologije, Zagreb,  – istraživač na projektu (2008-2010)

RoboLab – Sustav vođenja i upravljanja automatiziranim plovnim laboratorijem, 0036010, Ministarstvo znanosti i tehnologije, Zagreb, istraživač na projektu u Brodarskom institutu (2002-2005)

Vođenje i upravljanje plovnim objektima, 036003, Ministarstvo znanosti i tehnologije RH, istraživač na projektu u Brodarskom institutu. (1996-2002)

Kompleksna i cilju usmjerena automatizacija procesa vođenja broda, 2-07-338, Ministarstvo znanosti i tehnologije RH, istraživač na projektu u Brodarskom institutu. (1991-1995)

 

Stručni projekti:

Idejno rješenje za NACIONALNA PRISTUPNA TOČKA-NPT, Hrvatske autocesteceste d.o.o., 2016-2017, voditelj projekta

Idejno rješenje za SREDIŠNJI CENTAR NADZORA I VOĐENJA PROMETA NA AUTOCESTAMA SCNVP-AC, Hrvatske autocesteceste d.o.o., 2016-2017, voditelj projekta

Idejno rješenje za SREDIŠNJI CENTAR NADZORA I UPRAVLJANJE PROMETA NA DRŽAVNIM CESTAMA SCNUP-DC, Hrvatske autocesteceste d.o.o., 2016-2017, voditelj projekta

Idejni projekt za uspostavu Središnjeg centra za nadzor i upravljanje prometom na državnim cestama, Hrvatske ceste d.o.o., 2016, voditelj projekta

Primjena inteligentnih transportnih sustava u gradu Zagrebu, EIHP, 2015, voditelj projekta

Nacionalni program za razvoj i uvođenje inteligentnih transportnih sustava (ITS) u cestovnom prometu za razdoblje od 2014. do 2018. godine (prijedlog), MPPI, Zagreb, 2014, voditelj projekta

Optimizacija upravljanja prometnim procesima tijekom evakuacije, Grad Zagreb, 2013, voditelj projekta

Evaluacija telematičke opreme u COKP Delnice i COKP Čavle, TEB Elektronika, Zagreb, 2010.

Primjena umjetnih neuronskih mreža u prometnoj telematici, TEB Elektronika, Zagreb, 2010.

U vremenu rada u Brodarskom institutu vodio više desetaka projekata iz područja upravljanja plovnim objektima, upravljanja hidro-energetskim sustavima i sustava primijenjenih u tunelima.