Molimo da nam pitanja vezana za rad i usluge Zavoda uputite putem KONTAKT forme.

Djelatnici


Diplomirao je 1984. godine na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Poslijediplomski znanstveni studij, pod nazivom „Tehnološki sustavi u prometu i transportu“, upisao je 1997. godine na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Radni odnos zasnovao je 1. travnja 1981. godine. Od 4. svibnja 1987. godine radio je u poduzeću Zagrebačke ceste na radnom mjestu „Projektant za privremene regulacije prometa“. Godine 1989. postaje rukovoditelj Radne jedinice „Signalizacija“ u istom poduzeću, čija je djelatnost projektiranje, izrada, postava i održavanje, prometne signalizacije i opreme na cestama i ulicama grada Zagreba.

Od 28. veljače 2000. godine radi na Fakultetu prometnih znanosti u Zavodu za prometnu signalizaciju gdje se između ostaloga bavi atestiranjem i ispitivanjem tehničkih karakteristika prometnih znakova, oznaka na kolniku te revizijom i izradom prometnih projekata.

Doktorsku disertaciju pod naslovom „Primjena retroreflektirajućih materijala u funkciji cestovno-prometne sigurnosti“, obranio je dana 17. prosinca 2003. godine na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i stekao doktorat iz područja tehničkih znanosti.

Od 1. studenog 2006. obnaša dužnost Predstojnika Zavoda za prometnu signalizaciju, a 2013. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje redovnog profesora. Kroz rad u nastavi dr. sc. Anđelko Ščukanec, uz prometnu signalizaciju, vezan je i usmjeren na izučavanje logističkih procesa u funkciji djelovanja opskrbnih lanaca.

Nastavno je angažiran kao nositelj na tri kolegija na Zavodu za prometnu signalizaciju (Vizualne informacije u prometu, Prometna signalizacija, Signalizacija i upravljanje plovilima), jednom kolegiju na Zavodu za transportnu logistiku (Upravljanje transportnim lancima), jednom kolegiju na Zavodu za vodni promet (Tehnologija ukrcaja i iskrcaja tereta) te jednom kolegiju na Zavodu za cestovni promet (Prometno-tehnološko projektiranje).

Tijekom rada na Fakultetu, pod znanstvenim brojem istraživača 243794, sudjelovao je i sudjeluje u vođenju te radu na znanstvenim projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH. Sudjelovao je na više znanstvenih i stručnih savjetovanja u zemlji i inozemstvu. Član je Hrvatskog znanstvenog društva za promet od 2000. godine, član Tehničkog odbora za Normizaciju pri Državnom zavodu za norme, DZNM/TO 509 - Cestovna oprema, te je član Europskog odbora za normizaciju CEN/TC226 – Cestovna oprema i signalizacija. Također je član Hrvatske udruge diplomiranih inženjera i inženjera Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu od 2003. godine.

Popis publikacija: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/243794?autor=243794Diplomirao je 2003. godine na Fakultetu prometnih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu gdje je i magistrirao (2006. godine) te doktorirao (2010. godine). Od 2004. godine je zaposlenik Fakulteta prometnih znanosti i Zavoda za prometnu signalizaciju kao asistent gdje aktivno sudjeluje u nastavnom procesu te radu na znanstvenim i stručnim projektima. 2013. godine postaje docent, dok 2018. stječe zvanje izvanrednog profesora. Od 2012. do 2015. godine, kao poslijedoktorand na Sveučilištu u Pardubicama (Republika Češka) sudjeluje na znanstvenom projektu pod nazivom "Enhancement of R&D Pools of Excellence at the University of Pardubice".

Autor je niza znanstvenih radova objavljenih u međunarodnim znanstvenim i stručnim časopisima te prezentiranih na međunarodnim konferencijama. Sudjelovao je u organizaciji nekoliko međunarodnih znanstvenih konferencija, radionica i kongresa. 2019. godine dobitnik je priznanja Fakulteta prometnih znanosti za znanstveni rad.

Predsjednik je Tehničkog odbora DZNM/TO 509: Cestovna oprema. Nadalje, član je Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta, Hrvatske udruge diplomiranih inženjera i inženjera Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu te međunarodne radne skupine vezane za prometnu signalizaciju (CEN/TC 226/WG 12). Obučen je za ispitivanje kvalitete oznaka na kolniku (statičkom i dinamičkom metodom) i prometnih znakova od strane tvrtke „Zehntner Testing Instruments“. Također je iskusni korisnik programskih alata Microsoft Office, AutoCAD, RetroGrabber i Mapping Tools te programskih alata tvrtke Carnetsoft za izradu scenarija na simulatoru vožnje.

Popis publikacija: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/265664?autor=265664Diplomirao je s izvrsnim uspjehom u rujnu 2011. godine na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu te time stekao zvanje magistar inženjer prometa. Tijekom preddiplomskog i diplomskog studija dobivao je državnu stipendiju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kao najbolji student svoje generacije te je također, za postignuti uspjeh tijekom studija, dobio priznanja Fakulteta prometnih znanosti. 2011. godine upisuje poslijediplomski studij (polje: Tehnologija prometa i transport) na Fakultetu prometnih znanosti te 24.1.2018. uspješno brani doktorsku disertaciju pod nazivom „Model predviđanja trajanja oznaka na kolniku“.

Od listopada 2011. zaposlen u Zavodu za prometnu signalizaciju Fakulteta prometnih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu gdje aktivno sudjeluje u nastavnom procesu te radu na projektima. Od 2019. godine obnaša dužnost Voditelja Ispitnog laboratorija Zavoda za prometnu signalizaciju.

Autor je niza znanstvenih radova objavljenih u međunarodnim znanstvenim i stručnim časopisima te prezentiranih na međunarodnim konferencijama. Također, u sklopu Erasmus programa, boravio je kao gost predavač na nekoliko međunarodnih sveučilišta (University of Pardubice - Češka, Jyvaskyla University of Applied Sciences - Finska, Vilnius Gediminas Technical University – Litva itd.). 2019. godine osvojio je stipendiju fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja„ (Unity through Knowledge Fund - UKF) te je boravio tri mjeseca na Institutu za promet (Transportation Research Institute - IMOB) Sveučilišta u Hasseltu (Belgija) gdje radio kao voditelj znanstvenog projekta pod nazivom: „Understanding the impact of traffic signalling on the driver’s behaviour“.

Član je Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta, Tehničkog odbora DZNM/TO 509: Cestovna oprema te Hrvatske udruge diplomiranih inženjera i inženjera Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Obučen je za ispitivanje kvalitete oznaka na kolniku (statičkom i dinamičkom metodom) i prometnih znakova od strane tvrtke „Zehntner Testing Instruments“. Također je iskusni korisnik programskih alata Microsoft Office, AutoCAD, RetroGrabber i Mapping Tools te programskih alata tvrtke Carnetsoft za izradu scenarija na simulatoru vožnje.

Popis publikacija: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/334964?autor=334964Diplomirao je u rujnu 2011. godine na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu te time stekao zvanje magistar inženjer prometa. Od listopada 2011. zaposlen u Zavodu za prometnu signalizaciju Fakulteta prometnih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu gdje aktivno sudjeluje u nastavnom procesu te radu na projektima. Pohađao je na Fakultetu prometnih znanosti poslijediplomski studij (polje: Tehnologija prometa i transport).

Autor je niza znanstvenih radova objavljenih u međunarodnim znanstvenim i stručnim časopisima te prezentiranih na međunarodnim konferencijama. Član je Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta te Hrvatske udruge diplomiranih inženjera i inženjera Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Obučen je za ispitivanje kvalitete oznaka na kolniku (statičkom i dinamičkom metodom) i prometnih znakova od strane tvrtke „Zehntner Testing Instruments“. Također je iskusni korisnik programskih alata Microsoft Office, AutoCAD, RetroGrabber i Mapping Tools te programskih alata tvrtke Carnetsoft za izradu scenarija na simulatoru vožnje.

Popis publikacija: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/352141?autor=352141Od siječnja 2023. godine radi na projektima Zavoda za prometnu signalizaciju, dok je od listopada 2023. uključena i u nastavni proces. Na Fakultetu prometnih znanosti pohađa poslijediplomski studij (polje: Tehnologija prometa i transport). Dobitnica je „Rektorove nagrade“ u akademskoj godini 2020./2021. za istraživački rad pod nazivom „Utvrđivanje točnosti detekcije oznaka na kolniku Machine Vision sustavom“. Iskusna je korisnica programskih alata Microsoft Office, AutoCAD, QGIS.Lucija Franković, mag. ing. traff.

Stručna suradnica


Kao stručna suradnica radi na projektima Zavoda za prometnu signalizaciju od siječnja 2023. godine. U akademskoj godini 2020./2021. dobitnica je „Rektorove nagrade“ za istraživački rad pod nazivom „Utvrđivanje točnosti detekcije oznaka na kolniku Machine Vision sustavom“. Iskusna je korisnica programskog alata Microsoft Office, programa AutoCAD, QGIS, Adobe Photoshop i Adobe Premiere Pro.

Bernard Kosovec, mag. ing. traff.

Stručni suradnik


Diplomirao 2023. godine na Fakultetu prometnih znanosti, od 2024. godine radi kao stručni suradnik na Zavodu za prometnu signalizaciju. Dobitnik je „Rektorove nagrade“ za individualni znanstveni rad pod nazivom „Utjecaj dizajna znakova za označavanje zavoja na ponašanje vozača prilikom nailaska na oštar zavoj“. Tijekom studija aktivno je sudjelovao u radu Zavoda za prometnu signalizaciju te je stekao iskustvo rada u raznim programskim alatima (Microsoft Office, QGIS, AutoCAD, CorelDRAW, RetroGrabber, Mapping Tools).