Djelatnosti Zavoda

Nastavna i znanstveno-istraživačka aktivnost organizirana je unutar Zavoda za vodni promet.

Nastavna djelatnost

Nastavna djelatnost Zavoda ostvaruje se putem obaveznih i izbornih predmeta na preddiplomskom i diplomskom studiju.

Od petog semestra preddiplomskog studija te prvog semestra diplomskog studija smjera Vodni promet, nastavni planovi i izvedbeni programi studija studentima osiguravaju potrebnu razinu stručnog obrazovanja, koja ga završetkom preddiplomskog i diplomskog studija čini osposobljenim za rad i djelovanje u bilo kojem segmentu struke.

Nakon završenog preddiplomskog studija i stečenih 180 ECTS bodova diplomirani studenti su osposobljeni za:

 • odabir i primjenu odgovarajućih metoda za stručni rad pri analizi funkcioniranja luka, pristaništa i terminala
 • analizu tehnološkog procesa u pomorskim i riječnim lukama te rješavanje srednje složenih inženjerskih problema
 • timski rad.

KOLEGIJI na preddiplomskom studiju:

 • Plovna sredstva I
 • Plovni putovi
 • Tehnika u vodnom prometu I
 • Sustavi u vodnom prometu
 • Luke

Nakon završenog diplomskog studija i stečenih 120 ECTS bodova diplomirani studenti su osposobljeni za:

 • analizu, prepoznavanje i razumijevanje primjene tehnologija u pomorskom i riječnom prometu
 • korištenje sustavnog pristupa pri definiranju i određivanju funkcionalnih značajki tehnoloških i organizacijskih procesa u pomorskom i riječnom prometu
 • inovativni pristup u pomorskom i riječnom sustavu.

KOLEGIJI na diplomskom studiju:

 • Lučki terminali
 • Tehnika u vodnom prometu II
 • Tehnologija vodnog prometa
 • Integrirano upravljanje obalnim područjem
 • Plovna sredstva II
 • Tehnologija ukrcaja tereta
 • Planiranje u vodnom prometu
 • Inteligentni transportni sustavi u vodnom prometu
 • Pomorski prijevoz i osiguranja.

Nastavnici Zavoda sudjeluju u izvođenju sljedeće nastave na poslijediplomskom studiju:

 • Poslijediplomski doktorski studij Promet:
  • Menadžment tehnoloških projekata
  • Istraživački seminar iz lučkih sustava
 • Poslijediplomski specijalistički studij Gradski promet:
  • Menadžment tehnoloških projekata u gradovima
 • Poslijediplomski specijalistički studij Intermodalni transport:
  • Rješavanje projektnog zadatka
  • Menadžment tehnoloških projekata
  • Modeliranje intermodalnog transporta
  • Intermodalni terminali
 • Poslijediplomski specijalistički studij Transportna logistika i menadžment:
  • Menadžment tehnoloških projekata

Znanstveno-istraživačka djelatnost

Djelatnici Zavoda bave se istraživanjima u području tehničkih znanosti, polja tehnologija prometa i transport, grane pomorski i riječni promet. Istraživanja se provode u okviru europskih i hrvatskih znanstvenih i stručnih projekata.