O Zavodu

Zavod za vodni promet zalaže se za kontinuirano uvođenje novih i proširenje postojećih nastavnih planova i programa prema potrebama tržišta rada te rad na projektima iz područja tehničkih znanosti, polja tehnologija prometa i transport, grane pomorski i riječni promet. Zavod teži prepoznatljivosti u domaćim i međunarodnim okvirima po izvrsnosti u znanosti i visokom obrazovanju u okviru grane pomorski i riječni promet.

Razvitak Zavoda temelji se na sustavnom prijenosu i primjeni znanja, poticanju mobilnosti te suradnji s domaćim i međunarodnim institucijama.

Nastavni i znanstveno-istraživački rad Zavoda organiziran je kroz rad katedri i rad laboratorija.

 

Ustrojbene jedinice

Katedra za tehnologiju vodnog prometa

Katedra za tehniku vodnog prometa

Laboratorij za planiranje i modeliranje u vodnom prometu 

Katedra za pomorsku logistiku (u osnivanju)