Gradski promet, Izborni predmeti za akademsku godinu 2020/2021

Semestar 5
[1512] Izborni 5 -Gradski promet > Upis minimalno 11 ECTS bodova
Šifra Predmet P A L S SJ TJ ECTS
74712 Nemotorizirani promet 30 0 0 30 0 0 5.0
36066 Prometna geografija 30 15 0 0 0 0 3.0
171527 Parkiranje i garaže 30 15 0 15 0 0 6.0
36067 Prometna medicina 30 15 0 0 0 0 3.0
171768 Poznavanje materijala 30 30 0 0 0 0 5.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje