Logistika, Izborni predmeti za akademsku godinu 2020/2021

Semestar 1
[10646] Izborni - Logistika > Upis minimalno 5 ECTS bodova
Šifra Predmet P A L S SJ TJ ECTS
47717 Operacijska istraživanja 30 30 0 0 0 0 5.0
118259 Teorija igara 30 0 30 0 0 0 5.0
74500 Optimizacija prometnih procesa 30 15 0 0 0 0 5.0
Semestar 2
[3256] Izborni predmeti - Logistika > Upis minimalno 12 ECTS bodova
Šifra Predmet P A L S SJ TJ ECTS
47710 Inteligentni transportni sustavi I 45 0 0 15 0 0 7.0
172301 Logistički sustavi u prometu 30 10 0 5 0 0 5.0
86882 Logistika i transportni modeli 30 0 15 0 0 0 5.0
47849 Upravljanje ljudskim potencijalima 30 30 0 0 0 0 5.0
172517 Kvaliteta i normizacija 30 20 0 10 0 0 5.0
Semestar 3
[4748] Izborni predmeti - Logistika > Upis minimalno 11 ECTS bodova
Šifra Predmet P A L S SJ TJ ECTS
74497 Baze podataka 30 15 30 0 0 0 6.0
60610 Zaštita u prometu 30 5 0 10 0 0 4.0
47852 Računalna sigurnost 30 30 0 0 0 0 5.0
171774 Ergonomija u prometu 30 20 10 0 0 0 5.0
47727 Menadžment u prometu 30 15 0 0 0 0 4.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje