Svijet zaklade

Fakultet kao osnivač

Fakultet je danas  prepoznatljiv kao izvođač sveučilišnog studij iz svih grana tehnologije prometa i transporta (osim pomorstva) na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini pri čemu se intenzivno primjenjuje sustav e-učenja.

Fakultet provodi znanstvena, razvojna i stručna istraživanja u skladu sa strateškim interesom Republike Hrvatske. Također, sustavno razvija nacionalnu i međunarodno prepoznatljivu izvrsnost u obrazovanju i istraživanju u području tehničkih znanosti i u polju tehnologija prometa i transport. Sve se zadaće Fakulteta ostvaruju s ciljem održivog razvoja prometa, gospodarstva i društvene zajednice. Poseban naglasak je na stalnom unaprjeđenju nastavnih planova i programa, znanstveno – istraživačkom i stručnom radu i na razvoju ljudskih potencijala. Važno je istaknuti da trećinu znanstveno – nastavnog  osoblja čine mladi znanstvenici, doktori znanosti.

Fakultet se također ističe laboratorijskom i informatička opremljenosti za realizaciju nastavnih i istraživačkih aktivnosti, povezanošću s gospodarstvom i iskustvom u radu na inovativnim i stručnim projektima.

Poslijediplomski doktorski studij PROMET

Poslijediplomski doktorski studij PROMET Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu je poslijediplomski znanstveni sveučilišni studij u kojem središnju komponentu čini znanstveno istraživanje i stvaranje. Njime se osigurava kvalifikacija stručnjaka koju su potencijal da postanu znanstveno-nastavno osoblje u visokom obrazovanju te se daje doprinos razvoju visokokvalificiranog kadra u prometnom sektoru gospodarstva.

Zadaće doktorskog studija na Fakultetu prometnih znanosti su stvaranje novih i relevantnih znanja i te obrazovanje istraživača u području tehnički znanosti, polju tehnologije prometa i transporta. Uz to, naglasak je stavljen na osposobljavanje doktoranada za samostalan istraživački i interdisciplinarni pristup problemima

Dodatna vrijednost programa doktorskog studija ogleda se kroz potencijalni utjecaj provedenog istraživanja i ostvarenih postignuća na društvo i gospodarstvo te razvoj stvaralačkog mišljenja. Zato je program koncipiran tako da je rasterećen od velikog broja ispita (ukupno ih je pet) te je od samoga početka, preko istraživačkih seminara fokusiran na znanstveno istraživanje. Znanstvena istraživanja mogu se definirati kao temeljna i primijenjena, a pri formuliranju koncepata istraživačkih seminara naglasak je stavljen na teorijski i eksperimentalni rad koji se provodi radi usvajanja novih znanja, a usmjeren je prvenstveno k ostvarivanju praktičnih ciljeva. Ti ciljevi definirani su uz konzultacije sa Gospodarskim savjetom Fakulteta koji je savjetodavno je tijelo Fakulteta kojeg čine čelnici ustanova i tvrtki koje su izravno povezane sa znanstveno-nastavnim aktivnostima koje se provode na Fakultetu.

Gospodarski savjet Fakulteta prometnih znanosti

Savjet Fakulteta savjetodavno je tijelo Fakulteta koje čine predstavnici 23 tvrtke i institucije iz sektora prometa i logistike.

 

Tvrtke članice Savjeta u dvogodišnjem mandatu (2018.-2020.) su:

 • ALTPRO d.o.o
 • CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.
 • CROATIA BUS d.o.o.
 • GEBRÜDER WEISS d.o.o.
 • Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
 • Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
 • Hrvatska udruga zračnih luka
 • Hrvatski Telekom d.d.
 • HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.
 • KAUFLAND MANAGEMENT d.o.o.
 • LUKA-VUKOVAR d.o.o.
 • OV-Održavanje vagona d.o.o.
 • CARGO-PARTNER d.o.o.
 • Croatia Airlines d.d.
 • ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.
 • Hrvatske autoceste d.o.o.
 • Hrvatske ceste d.o.o.
 • HP – Hrvatska pošta d.d.
 • Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i protuzračna obrana
 • HŽ CARGO d.o.o.
 • HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.
 • KONČAR – ELEKTRIČNA VOZILA d.d.
 • PRESEČKI GRUPA d.o.o.

MOBILNA VERZIJA

Svijet zaklade

Fakultet kao osnivač

Fakultet je danas  prepoznatljiv kao izvođač sveučilišnog studij iz svih grana tehnologije prometa i transporta na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini pri čemu se intenzivno primjenjuje sustav e-učenja.

Fakultet provodi znanstvena, razvojna i stručna istraživanja u skladu sa strateškim interesom Republike Hrvatske. Također, sustavno razvija nacionalnu i međunarodno prepoznatljivu izvrsnost u obrazovanju i istraživanju u području tehničkih znanosti i u polju tehnologija prometa i transport. Sve se zadaće Fakulteta ostvaruju s ciljem održivog razvoja prometa, gospodarstva i društvene zajednice. Poseban naglasak je na stalnom unaprjeđenju nastavnih planova i programa, znanstveno – istraživačkom i stručnom radu i na razvoju ljudskih potencijala. Važno je istaknuti da trećinu znanstveno – nastavnog  osoblja čine mladi znanstvenici, doktori znanosti.

Fakultet se također ističe laboratorijskom i informatička opremljenosti za realizaciju nastavnih i istraživačkih aktivnosti, povezanošću s gospodarstvom i iskustvom u radu na inovativnim i stručnim projektima.

Poslijediplomski doktorski studij PROMET

Poslijediplomski doktorski studij PROMET Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu je poslijediplomski znanstveni sveučilišni studij u kojem središnju komponentu čini znanstveno istraživanje i stvaranje. Njime se osigurava kvalifikacija stručnjaka koju su potencijal da postanu znanstveno-nastavno osoblje u visokom obrazovanju te se daje doprinos razvoju visokokvalificiranog kadra u prometnom sektoru gospodarstva.

Zadaće doktorskog studija na Fakultetu prometnih znanosti su stvaranje novih i relevantnih znanja i te obrazovanje istraživača u području tehnički znanosti, polju tehnologije prometa i transporta. Uz to, naglasak je stavljen na osposobljavanje doktoranada za samostalan istraživački i interdisciplinarni pristup problemima

Dodatna vrijednost programa doktorskog studija ogleda se kroz potencijalni utjecaj provedenog istraživanja i ostvarenih postignuća na društvo i gospodarstvo te razvoj stvaralačkog mišljenja. Zato je program koncipiran tako da je rasterećen od velikog broja ispita (ukupno ih je pet) te je od samoga početka, preko istraživačkih seminara fokusiran na znanstveno istraživanje. Znanstvena istraživanja mogu se definirati kao temeljna i primijenjena, a pri formuliranju koncepata istraživačkih seminara naglasak je stavljen na teorijski i eksperimentalni rad koji se provodi radi usvajanja novih znanja, a usmjeren je prvenstveno k ostvarivanju praktičnih ciljeva. Ti ciljevi definirani su uz konzultacije sa Gospodarskim savjetom Fakulteta koji je savjetodavno je tijelo Fakulteta kojeg čine čelnici ustanova i tvrtki koje su izravno povezane sa znanstveno-nastavnim aktivnostima koje se provode na Fakultetu.