Znanstvena zaklada
fakulteta prometnih znanosti

Znanje je moć!

Svrha Zaklade

Znanstvena zaklada Fakulteta prometnih znanosti (Zaklada) osnovana je u listopadu 2019. godine, sa svrhom unaprjeđenja znanosti i tehnologijskog razvoja u tehničkom području znanosti, znanstvenom polju tehnologija prometa i transporta u Republici Hrvatskoj. Sredstvima zaklade financirat će se istraživanja i projekti doktoranada na poslijediplomskom doktorskom studiju Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i time poticati inovativnost i autonomija mladih znanstvenika.

 

Cilj Zaklade

Cilj Zaklade je osiguravanje potrebnih sredstava za istraživanja doktoranda Fakulteta, pritom uspostavljajući sustav natječaja, odabira i financiranja istraživačkih tema. Jedan od glavnih kriterija za odabir tema pri tome je  iskoristivost doktorandovog istraživanja u gospodarstvu.

Poticanjem i financijskim podupiranjem znanstvenih istraživanja doktoranda te stvaranjem uvjeta koji omogućuju njihovo provođenje u gospodarstvu Fakultet želi unaprijediti suradnju akademske zajednice i gospodarstva.

1965. godine osnovan je Institut prometnih znanosti

1970. godine utemeljena je Viša škola za cestovni promet.

Godine 1981. utemeljen je Centar prometnih znanosti s dvjema institucijama: Studij prometnih znanosti i Institut prometnih znanosti. Prvi se bavi znanstveno-nastavnim, a drugi znanstveno-istraživačkim radom u području prometa.

Tradicija Fakulteta veže se uz 1962. godinu kad je utemeljen studij PTT prometa

Prometni studij za izobrazbu stručnjaka visoke stručne spreme organizirao je Građevinski fakultet 1968. godine uz sudjelovanje brojnih nastavnika  Sveučilišta u Zagrebu.

Studij zračnog prometa organiziran je 1972. godine kada je osnovana Viša zrakoplovna škola u Zagrebu s aeroprometnim i aeronautičkim smjerom, a kasnije i aerotehničkim smjerom.

Dana 10. listopada 1984. godine Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu registriran je kao samostalna znanstveno-nastavna i znanstveno-istraživačka organizacija čija je djelatnost od posebnog društvenog interesa.

Organizacijska struktura

prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić

Predsjednik Upravnog odbora Zaklade

prof. dr. sc. Doris Novak

Član Upravnog odbora Zaklade

doc. dr. sc. Marko Šoštarić

Član Upravnog odbora Zaklade

Romina Jovančević, mag. iur.

Upravitelj Zaklade

MOBILNA VERZIJA

Svrha Zaklade

Znanstvena zaklada Fakulteta prometnih znanosti osnovana je u listopadu 2019. godine, sa svrhom unaprjeđenja znanosti i tehnologijskog razvoja u tehničkom području znanosti, znanstvenom polju tehnologija prometa i transporta u Republici Hrvatskoj. Sredstvima zaklade financirat će se istraživanja i projekti doktoranada na poslijediplomskom doktorskom studiju Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i time poticati inovativnost i autonomija mladih znanstvenika

cilj Zaklade

Cilj Zaklade je osiguravanje potrebnih sredstava za istraživanja doktoranda Fakulteta, pritom uspostavljajući sustav natječaja, odabira i financiranja istraživačkih tema. Jedan od glavnih kriterija za odabir tema pri tome je  iskoristivost doktorandovog istraživanja u gospodarstvu.

Poticanjem i financijskim podupiranjem znanstvenih istraživanja doktoranda te stvaranjem uvjeta koji omogućuju njihovo provođenje u gospodarstvu Fakultet želi unaprijediti suradnju akademske zajednice i gospodarstva.

Organizacijska struktura

prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić

Predsjednik Upravnog odbora Zaklade

prof. dr. sc. Doris Novak

Član Upravnog odbora Zaklade

doc. dr. sc. Marko Šoštarić

Član Upravnog odbora Zaklade