Povratak na naslovnu stranicu
Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o. SKAI LABS d.o.o.

Djelatnik

izv. prof. dr. sc. tech. Marko Šoštarić
izv. prof. dr. sc. tech. Marko Šoštarić
Izvanredni profesor
Dekan

Zavod za prometno planiranje
2.6, Upravna zgrada, Vukelićeva 4
Konzultacije
Ponedjeljak 14:00 - 15:30
2.7, Upravna zgrada, Vukelićeva 4
Utorak 14:00 - 15:30
2.7, Upravna zgrada, Vukelićeva 4
1. ponedjeljak u mjesecu 16:30 - 17:30
2.7, Upravna zgrada, Vukelićeva 4
Izmijenjeno: 27.08.2018
Konzultacije "... u mjesecu" obavljaju se isključivo uz prethodnu najavu e-mail porukom na adresu nastavnika barem dan ranije. Termin je predviđen za studente na izvanrednom studiju.

Kontakt
info
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Zavod za prometnu signalizaciju
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centar za promet i logistiku d.o.o.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP Međunarodna mobilnost i suradnja Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Udruga bivših studenata FPZ-a

Važnije poveznice