Povratak na naslovnu stranicu
Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o. SKAI LABS d.o.o.

Studenti s invaliditetom

Podrška studentima s invaliditetom tijekom studiranja na Fakultetu prometnih znanosti

Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu (www.unizg.hr/uredssi) referentni je centar koji kandidatima i studentima s invaliditetom pruža informacije u prostorima Ureda i drugim prostorima Sveučilištima, telefonom, e-poštom te putem internetske stranice i tiskanog materijala. Ured i podrška studentima na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu u vidu koordinatora za SSI namijenjen je svim studentima koji zbog bolesti ili oštećenja vida i sluha, motoričkim poremećajima, kroničnim bolestima, psihičkim poremećajima i bolestima, specifičnim teškoćama s učenjem kao primjerice s disleksijom, disgrafijom i ADHD–om te ostalim zdravstvenim stanjima i teškoćama koje mogu utjecati na tijek studiranja.

Kome se možete obratiti za pomoć tijekom studiranja?

Za pomoć i pitanja koja se mogu javiti tijekom studiranja možete se obratiti koordinatoru za studente s invaliditetom na Fakultetu, prodekanu za nastavu i studente Fakulteta i Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu.

Koja je uloga koordinatora za studente s invaliditetom na Fakultetu prometnih znanosti:

Poveznica između studenata s invaliditetom te nastavnika i administrativnoga osoblja na pojedinoj sastavnici i Ureda za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu. Koordinator je ujedno i kontakt osoba na fakultetu kojoj se studenti mogu obratiti radi ostvarivanja svojih prava vezanih uz prilagodbu nastave i ispita, te ostalih pitanja vezanih uz prava studenata s invaliditetom.

Koordinator za studente s invaliditetom:
Izv. prof. dr. sc. Marko Periša
ZUK Borongaj, objekt 71, soba 14, Borongajska cesta 83a
+385 1 245 7914
mperisa@fpz.unizg.hr
http://www.fpz.unizg.hr/ikp/m_perisa.php

Koordinator za studente s invaliditetom (iz redova studenata):
Dominik Mlinarić, univ. bacc. ing. traff.
0195031964@fpz.hr i dominik.mlinaricgeo@gmail.com  

Prodekan za nastavu i studente
Izv. prof. dr. sc. Ivan Grgurević
Vukelićeva 4, prvi kat desno, soba 1.12
+385 1 238 0353
igrgurevic@fpz.unizg.hr
http://www.fpz.unizg.hr/ikp/i_grgurevic.php

Studentska služba
Maja Ferina, prof.
Vukelićeva 4, prizemlje
+385 1 238 0202
referada@fpz.unizg.hr
https://www.fpz.unizg.hr/web/o-fakultetu/o-nama/studentska-sluzba

Sveučilište u Zagrebu
Ured za studente s invaliditetom
Trg Republike 14, 10000 Zagreb
+385 1 4564 210
uredssi@unizg.hr
http://www.unizg.hr/uredssi
8 – 16 sati
Dolazak u Ured je potrebno prethodno najaviti telefonom ili e-poštom

Korisne poveznice:

http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/podrska-studentima/podrska-studentima-s-invaliditetom/
http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/upisne-kvote-i-natjecaji-za-upis/upisi-20152016/
http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/Studiji_studiranje/Upisi/Natjecaji_kvote/upisi/Pravila_participiranja_-_tumacenje_06.2013..pdf
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2007_06_6_80.html
https://www.zakon.hr/z/320/Zakon-o-znanstvenoj-djelatnosti-i-visokom-obrazovanju
http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/podrska-studentima/centar-za-savjetovanje-i-podrsku-studentima/podrska-sveucilisnom-osoblju/?jumpurl=uploads%2Fmedia%2Fsmjernice_disleksija.pdf&juSecure=1&mimeType=application%2Fpdf&locationData=766%3Att_content%3A1111&juHash=42389476b06b09a0e9320ce414e68f731cf99484

Kontakt
info
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Zavod za prometnu signalizaciju
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centar za promet i logistiku d.o.o.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP Međunarodna mobilnost i suradnja Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Udruga bivših studenata FPZ-a

Važnije poveznice
Certifikati
Certificate ISO 9001 2015
Certificate M IQNet