Povratak na naslovnu stranicu
Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o. SKAI LABS d.o.o.

Cjeloživotno obrazovanje

Fakultet prometnih znanosti izvodi programe cjeloživotnog obrazovanja radi dopune stečenih znanja i poslovnih iskustava novim spoznajama iz suvremene znanosti i struke, razmjenom iskustava s drugim kolegama iz njihova poslovnog područja uz rješavanje praktičnih problema kroz proces edukacije. Cjeloživotno se obrazovanje u djelatnostima Fakulteta realizira kroz razne edukacije, radionice, konferencije i ljetne škole.

Pravilnikom o cjeloživotnom obrazovanju propisuje se koncept obrazovnih programa i vrste programa cjeloživotnog obrazovanja, postupak njihova predlaganja, načina izvođenja i vrednovanja. Pod pojmom obrazovni programi podrazumijevaju se oni programi koji se ne smatraju studijskim programima, a temelje se na načelima cjeloživotnog učenja. Program može biti predložen i organiziran u suradnji s partnerima izvan Fakulteta i Sveučilišta, kao što su profesionalne udruge, institucije, tijela državne i lokalne uprave i samouprave i ostalim partnerima. U izradi prijedloga Programa planirano je uključivanje Savjeta Fakulteta, Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta i Hrvatske udruge diplomiranih inženjera i inženjera Fakulteta prometnih znanosti.

Na Fakultetu se provodi kontinuirana izobrazba polaznika za različite teme koje su od interesa za gospodarstvo, a teme edukacija vezane su uz prikaz najnovijih dostignuća iz područja struke.

Programi cjeloživotnog obrazovanja
Naziv datotekeDatum objave
11. ožujka 2020.

Kontakt
info
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Zavod za prometnu signalizaciju
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centar za promet i logistiku d.o.o.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP Međunarodna mobilnost i suradnja Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Udruga bivših studenata FPZ-a

Važnije poveznice
Certifikati
Certificate ISO 9001 2015
Certificate M IQNet