Povratak na naslovnu stranicu
Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o. SKAI LABS d.o.o.

Klikni s PROMETOM i postani naš student

Cestovni promet

U sklopu smjera Cestovni promet studenti se na prijediplomskom i diplomskom studiju obrazuju u području upravljanja prometnim tokovima, tehnologije prijevoza robe i putnika, projektiranja prometnica i raskrižja, sigurnosti prometa, prometnog planiranja i vrednovanja projektnih rješenja. Završetkom smjera cestovni promet stječu se kompetencije za rad u mnogobrojnim organizacijama i tvrtkama u području cestovnog prometa. Osim teorijskih znanja, radom u laboratoriju i praktičnom nastavom studenti se osposobljavaju za korištenje i primjenu novih tehnologija na budućem radnom mjestu.

Smjer Cestovni promet izvodi se na prijediplomskoj i diplomskoj razini. Na prijediplomskoj razini studenti u sklopu obveznih predmeta stječu znanja iz područja: analize rada i eksploatacije cestovnih prijevoznih sredstava, projektiranja i održavanja cestovnih prometnica, osnovnih elemenata sigurnosti cestovnog prometa, tehnologije cestovnog prometa s naglaskom na prijevoz robe, održavanja cestovnih vozila i špediterskog poslovanja.

Na diplomskoj razini studenti produbljuju svoja znanja iz sigurnosti cestovnog prometa s naglaskom na prometno-tehnička vještačenja prometnih nesreća. Nadalje, stječu kompetencije u području prijevozne logistike i tehnologije prijevoza putnika. Studenti se upoznaju s teorijom prometnog toka i mogućnostima njene primjene na prometno-tehnološko rješavanje raskrižja cesta i upravljanje prometnim tokovima. Osim teorijske podloge primjenom programskih alata upoznaju se s modeliranjem i prognoziranjem prometnih tokova kao i metodama vrednovanja i odabira adekvatnog rješenja između više varijantnih prometnih rješenja. Na izbornim predmetima omogućeno je stjecanje dodatnih znanja iz područja simulacija prometnih tokova, optimizacije prometnih procesa, prometno geoinformacijskih sustava (GIS) i operacijskih istraživanja.

Karijera s prometom - Cestovni promet
Kontakt
info
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Zavod za prometnu signalizaciju
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centar za promet i logistiku d.o.o.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP Međunarodna mobilnost i suradnja Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Udruga bivših studenata FPZ-a

Važnije poveznice
Certifikati
Certificate ISO 9001 2015
Certificate M IQNet