Povratak na naslovnu stranicu
Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o. SKAI LABS d.o.o.

Projekti

Fakultet prometnih znanosti aktivno sudjeluje u nacionalnim, regionalnim i međunarodnim znanstveno-istraživačkim i razvojnim projektima koje financiraju nacionalna Ministarstva, Europska komisija i međunarodne institucije.

Fakultet također sudjeluje u javnim i komercijalnim projektima koji rješavaju probleme prometnog sektora na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Fakultet je preuzeo ulogu vodeće institucije u promicanju znanstvenog rada i stručnosti u području prometa u Republici Hrvatskoj i profilirao se kao ključni dionik u procesima rješavanja lokalne, regionalne i nacionalne prometne problematike. Osim toga, Fakultet aktivno sudjeluje i u izradama planskih i strateških dokumenata od lokalne do nacionalne razine.

U posljednje tri godine Fakultet je sudjelovao u više od 170 stručnih i znanstveno-istraživačkih projekata u suradnji s više od 150 partnera koji su rađeni za više od 60 klijenata.

Neki od značajnijih projekata:

 • Strategija razvoja grada Splita do 2030. i Plan održive mobilnosti Grada Splita do 2030.
 • Masterplan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko - zagorske županije - II. faza
 • Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran
 • Studija europskog sustava upravljanja željezničkim prometom ERTMS
 • Ispitivanje retrorefleksije horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na državnim cestama s prikupljanjem podataka za ažuriranje baze cestovnih podataka
 • Mjerenje kakvoće prijenosa pismovnih pošiljaka i prioritetnih pismovnih pošiljaka u unutarnjem prometu
 • Pregled lokacija i analiza prometnih nesreća s poginulim osobama na autocestama
 • Potencijal centralizacije sustava "Traganje i spašavanje" i "Helikopterske hitne medicinske službe" na Zračnoj luci Zadar
 • Studija izvedivosti projekta "Uvođenje sustava za nadzor brzina na autocestama"
 • Evaluacija Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske tijekom 2022. godine
 • Optimiziranje logističkih procesa uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s državnih cesta

Posljednjih godina Fakultet aktivno sudjeluje u izradi projekata u okviru Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa, a možemo se pohvaliti i kako je Fakultet službeno imenovan od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za obavljanje edukacije i osposobljavanja revizora sigurnosti cestovnog prometa.

Horizon i HRZZ projekti

OLympics & Green Airports – OLGA

Voditelj projekta:
Matija Bračić
Trajanje:
10/2021 - 10/2025
Uloga Fakulteta:
Partner
Projekt OLGA mora ubrzati provedbu aktivnosti s mjerljivim koristima za okoliš. Projektni napori i inovativne mjere trebale bi smanjiti emisiju CO2, poboljšati kvalitetu zraka i očuvati biološku raznolikost, uključujući cijeli lanac vrijednosti u zrakoplovstvu. Rezultati bi trebali generirati pozitivne društvene, ekološke i ekonomske učinke koji će se proširiti na lokalnu, nacionalnu i europsku razinu.

EIT Urban Mobility - Sustainable Urban Mobility Boost Smart Toolbox

Voditelj projekta:
Marko Šoštarić
Trajanje:
07/2020 - 12/2020
Uloga Fakulteta:
Vodeći partner u projektu
Projekt je usmjeren na stvaranje novog metodološkog okvira odnosno alata koji kombinira tradicionalno prometno inženjerstvo s novim mogućnostima znanosti o podacima, za analizu i planiranje prometnog sustava. Ključni segment koji predstavlja najinovativniji dio projekta je način prikupljanja i obrade podataka, a korišteni su anonimizirani skupovi podataka prikupljeni od telekomunikacijskog operatera. Navedena metodologija rezultirala je komercijalizacijom na tržištu, a također je izvršen i transfer tehnologije u Laboratorij za znanost o podacima u prometu i logistici.

EIT Urban Mobility - Sustainable Urban Mobility Boost Smart Toolbox Upgrade (SUMBooST2)

Voditelj projekta:
Marko Šoštarić
Trajanje:
01/2021 - 12/2021
Uloga Fakulteta:
Vodeći partner u projektu
Projekt SUMBooST2 predstavlja nastavak SUMBooST projekta kojim se dodatno unaprijedila metodologija znanosti o podacima koja iz velikih anonimiziranih skupova podataka prikupljenih od telekomunikacijskog operatera izdvaja ključne parametre urbane mobilnosti, kao i izvorišno/odredišne matrice. Algoritmi koji izdvajaju relevantne podatke o mobilnosti iz velikog skupa podataka jedinstveni su dio metodologije te su dodatno nadograđeni kako bi identificirali putovanja ne samo osobnim automobilima, već i aktivnim načinima mobilnosti.

AI Situational Awareness Foundation for Advancing Automation

Voditelj projekta:
Tomislav Radišić
Trajanje:
06/2020 - 11/2022
Uloga Fakulteta:
Vodeći partner u projektu
AISA će predstaviti viziju automatizacije u specifičnom ATM operativnom okruženju (en-route ATC) i odgovoriti na izazove transparentnosti i generalizacije. Tijekom projekta osmislit će se strategija pružanja potrebnih informacija kontrolorima zračnog prometa kako bi im se ukazalo povjerenje u automatizirani sustav. Istražit će se metode za povećanje sposobnosti automatiziranog sustava za prilagodbu novim okolnostima.

Meteorological uncertainty management for Flow Management Positions

Voditelj projekta:
Tomislav Radišić
Trajanje:
05/2020 - 11/2022
Uloga Fakulteta:
Partner
Opći cilj projekta je poboljšati donošenje odluka u upravljanju prometnim tokovima, što će u konačnici smanjiti kašnjenja letova i poboljšati putovanja putnika.

PJ09-W2 DNMS - Digital Network Management Services

Voditelj projekta:
Tomislav Radišić
Trajanje:
12/2019 - 12/2022
Uloga Fakulteta:
Partner
Projekt PJ.09, Digitalne usluge upravljanja mrežom, ima za cilj poboljšati predvidljivost mrežnog prometa i zajedničku složenost predstavljanja svih zahtjeva za balansiranje kapaciteta (DCB), dinamičku konfiguraciju zračnog prostora, integrirano upravljanje mrežom, planiranje kontrole zračnog prometa (INAP) i suradničke aktere upravljanja performansama mreže.

Twinning Open Data Operational

Voditelj projekta:
Miroslav Vujić
Trajanje:
10/2019 - 10/2022
Uloga Fakulteta:
Partner
Ovaj projekt ima za cilj iskoristiti interdisciplinarnu znanstvenu izvrsnost i inovativne kapacitete Sveučilišta u Zagrebu u području otvorenih podataka kako bi se povećala ponuda i korištenje otvorenih državnih podataka u Hrvatskoj i šire.

Kontakt
info
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Zavod za prometnu signalizaciju
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centar za promet i logistiku d.o.o.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP Međunarodna mobilnost i suradnja Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Udruga bivših studenata FPZ-a

Važnije poveznice
Certifikati
Certificate ISO 9001 2015
Certificate M IQNet