Povratak na naslovnu stranicu
Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o. SKAI LABS d.o.o.

Pravilnici i dokumenti

Akti Sveučilišta u Zagrebu
Naziv datotekeDatum objave
31. ožujka 2023.
15. prosinca 2020.

Izdvojeni akti
Naziv datotekeDatum objave
15. rujna 2023.
24. srpnja 2023.
16. travnja 2023.
12. lipnja 2023.
14. prosinca 2020.
7. srpnja 2022.
4. srpnja 2018.
4. ožujka 2019.
23. srpnja 2018.
16. srpnja 2018.
15. srpnja 2019.
16. srpnja 2018.
16. srpnja 2018.
5. travnja 2019.
1. lipnja 2007.
6. srpnja 2023.
2. studenog 2023.
28. travnja 2022.

Studiji i studenti
Naziv datotekeDatum objave
8. rujna 2021.
24. listopada 2022.
28. travnja 2022.
9. travnja 2021.
6. studenog 2019.
1. listopada 2018.
2. svibnja 2021.
6. lipnja 2018.
20. prosinca 2016.
6. lipnja 2018.
26. lipnja 2019.
20. travnja 2020.
7. travnja 2016.
3. listopada 2018.
3. listopada 2018.
4. listopada 2019.

Znanstvena djelatnost i poslovanje
Naziv datotekeDatum objave
21. rujna 2023.
25. studenog 2021.
4. siječnja 2023.
13. ožujka 2023.
3. listopada 2018.
6. studenog 2019.
13. siječnja 2015.
18. ožujka 2014.
3. lipnja 2020.
2. listopada 2023.
9. travnja 2019.
7. travnja 2016.
15. svibnja 2018.
7. travnja 2016.
9. studenog 2017.
29. studenog 2011.
4. travnja 2018.
19. srpnja 2011.
6. srpnja 2017.
18. siječnja 2019.
18. siječnja 2019.

Kontakt
info
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Zavod za prometnu signalizaciju
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centar za promet i logistiku d.o.o.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP Međunarodna mobilnost i suradnja Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Udruga bivših studenata FPZ-a

Važnije poveznice
Certifikati
Certificate ISO 9001 2015
Certificate M IQNet