Povratak na naslovnu stranicu
Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o. SKAI LABS d.o.o.

Klikni s PROMETOM i postani naš student

Gradski promet

Od petog semestra prijediplomskog studija te od prvog semestra diplomskog studija smjera Gradski promet, nastavni planovi i programi izrađeni su tako da studentu osiguraju potrebnu širinu stručnog obrazovanja koja kandidata stjecanjem diplome prijediplomskog odnosno diplomskog studija čini osposobljenim za rad i sposobnim za postizanje najviših osobnih i profesionalnih standarda u sferi tehnologije prometa i transporta. Nakon završenog prijediplomskog studija i stečenih 180 ECTS bodova diplomirani studenti su osposobljeni za:

  • analizu urbanog prometnog sustava u gradovima primjenom stečenih znanja te rješavanje srednje složenih inženjerskih problema
  • samostalno terensko istraživanje u svrhu prikupljanja podataka korištenjem odgovarajuće laboratorijske opreme, te provođenje sustavne analize terenskih podataka
  • odabir i primjenu odgovarajućih stručnih metoda i računalnih alata u analizi, dizajniranju i oblikovanju urbanog sustava, te organizaciju prijevoznog i transportnog procesa
  • timski rad te sposobnost prezentiranja rezultata istraživanja i provedene analize.

Nakon završenog diplomskog studija i stečenih 120 ECTS bodova diplomirani studenti su osposobljeni za:

  • analizu urbanog prometnog sustava primjenom stečenih znanja te rješavanje najsloženijih inženjerskih problema
  • poznavanje i primjenu temeljnih znanstvenih načela i inženjerskih metoda
  • sposobnost primjene suvremenih inovativnih metoda u rješavanju problema urbane mobilnosti koristeći analitičke metode, metode simulacije i prometnog modeliranja
  • samostalno vođenje najsloženijih prometno-tehnoloških projekata, organizacije i integracije prometno-tehnoloških procesa u gradskom prometu
  • vođenje i upravljanje interdisciplinarnim timovima stručnjaka
  • sposobnost komuniciranja sa stručnom zajednicom na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Karijera s prometom - Gradski promet
Kontakt
info
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Zavod za prometnu signalizaciju
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centar za promet i logistiku d.o.o.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP Međunarodna mobilnost i suradnja Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Udruga bivših studenata FPZ-a

Važnije poveznice
Certifikati
Certificate ISO 9001 2015
Certificate M IQNet