Povratak na naslovnu stranicu
Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o. SKAI LABS d.o.o.

Diplomski rad

Upute o postupku dobivanja zadatka i izrade diplomskog rada

Za akademsku godinu 2023./2024. Odbor za završne i diplomske radove održat će sjednice prema rasporedu:

 • 14. studenoga 2023.
 • 13. veljače 2024.
 • 16. travnja 2024.
 • 21. svibnja 2024.

Prijava tema diplomskog rada

Temu diplomskog rada mogu prijaviti svi studenti koji imaju upisan diplomski rad tijekom cijele akademske godine (po potrebi će se održati dodatne sjednice Odbora za završne i diplomske radove).

Napomena:

Naslov teme diplomskog rada studenti definiraju dogovorno s mentorom.

Studenti su Zamolbu za pristupanje izradi diplomskog rada i Prilog prijavi diplomskog rada, OBAVEZNO s mentorovim potpisom, obavezni poslati na adresu elektroničke pošte referada@fpz.unizg.hr za sjednicu Odbora u:

 • studenom 2023. do 2. studenoga 2023. do 13:00 sati,
 • veljači 2024. do 30. siječnja 2024. do 13:00 sati,
 • travnju 2024. do 2. travnja 2024. do 13:00 sati,
 • svibnju 2024. do 7. svibnja 2024. do 13:00 sati.

Važno: Prilikom slanja Zamolbe za pristupanje izradi diplomskog rada te Priloga istoj, student OBAVEZNO u kopiju upisuje adresu elektroničke pošte svog mentora, a nazive privitaka potrebno je definirati na sljedeći način:

 • JMBAG_Zamolba_diplomski_rad_Prezime_Ime_ Smjer
 • JMBAG_Prilog_diplomski_rad_Prezime_Ime_ Smjer

Postupak odabira, prijave, dobivanje zadatka i izrade diplomskog rada detaljno je objašnjen i opisan u Uputama za prijavu, izradu i obranu završnog i diplomskog rada (Upute su dostupne na mrežnim stranicama Fakulteta pod izbornikom Studenti/Diplomski rad). Postupak prijave putem ISVU Studomata detaljno je opisan u Uputama objavljenim putem sustava Merlin.

Raspored rokova za obranu diplomskih radova za sve smjerove

Za razdoblje od studenoga 2023. do rujna 2024.:

 1. 28. studenoga 2023. (za studente koji su u ak. god. 2022./2023. prijavili diplomski rad na rokovima prijave u studenom 2022. i travnju 2023.). Studenti koji su prijavili rad na roku prijave u studenom 2022., a isti neće obraniti zaključno s ovim rokom, trebaju ponovno prijaviti temu rada, na roku prijave u studenom 2023., veljači 2024. ili u travnju 2024.
 2. 12. ožujka 2024. (za studente koji su u ak. god. 2022./2023. prijavili rad na roku prijava u travnju i studente koji su prijavili rad u ak. god. 2023./2024. na roku prijava u studenom 2023.)
 3. 7. svibnja 2024. (za studente koji su prijavili rad u ak. god. 2022./2023. na roku prijava u travnju i studente koji su prijavili rad u ak. god. 2023./2024. na roku prijava u studenom 2023. i veljači 2024.)
 4. 2. srpnja 2024. (za studente koji su prijavili rad u ak. god. 2023./2024. na roku prijava u zimskom (studeni 2023. i veljači 2024.) i ljetnom (travanj 2024.) semestru
 5. 3. rujna 2024. (za studente koji su prijavili rad u ak. god. 2023./2024. na roku prijava u zimskom (studeni 2023.) i ljetnom (travanj i svibanj 2024.) semestru
 6. 25., 26. i 27. rujna 2024. (za studente koji su prijavili rad u ak. god. 2023./2024. na roku prijava u zimskom (studeni 2023.) i ljetnom (travanj i svibanj 2024.) semestru

Studenti su dužni poslati konačnu verziju rada i Potvrdu u elektroničkim oblicima (u PDF-u, pod nazivima za rad „studentov JMBAG.pdf", a za Potvrdu „potvrda_studentov JMBAG.pdf") na adresu elektroničke pošte referadaiknjiznica@fpz.unizg.hr, a u kopiju obavezno staviti adresu elektroničke pošte mentora (sa službene adrese elektroničke pošte Fakulteta, npr. studentov JMBAG@fpz.hr) najkasnije 8 dana prije datuma obrane rada.

Važno: Zbog ispunjavanja svih obaveza za završetak studija te pravilne izrade i predaje diplomskog rada studenti su obavezni sve korake prijave, izrade i predaje rada napraviti u skladu sa Uputama za prijavu, izradu i obranu završnog i diplomskog rada. Preporuka Odbora za završne i diplomske radove je da se diplomski rad, izrađen u skladu s Uputama, pošalje elektroničkom poštom mentoru na pregled najkasnije 30 radnih dana prije roka obrane (na koji kandidat planira izaći).

Prije slanja konačne verzije rada i Potvrde na adresu elektroničke pošte referadaiknjiznica@fpz.unizg.hr, a u kopiju obavezno staviti adresu elektroničke pošte mentora (sa službene adrese elektroničke pošte Fakulteta, npr. studentov JMBAG@fpz.hr) studenti su dužni vratiti svu knjižničnu građu koju duže u Knjižnici Fakulteta prometnih znanosti.

Napomene:

 • Studenti koji u ak. god. 2022./2023. imaju odobrenu temu diplomskog rada i ne obrane istu u roku od 1 godine (u odnosu na datum odobrenja teme) morat će ponovno pokrenuti postupak prijave teme.
 • Studenti koji u akademskoj godini u kojoj imaju upisan diplomski rad i isti ne obrane, trebaju ponovno upisati diplomski rad u sljedećoj akademskoj godini (ista pravila vrijede kao i za sve nepoložene kolegije).

(https://www.fpz.unizg.hr/file/pravilnik-o-zavrsnim-i-diplomskim-ispitima.pdf, članak 20.)

Sve obrasce potrebno je ispuniti koristeći se računalom. Ako student piše i brani diplomski rad na engleskom jeziku potrebno je da ispuni pripadajuće obrasce.

Obrasci
Naziv datotekeDatum objave
7. travnja 2023.
7. travnja 2023.
25. travnja 2022.
7. travnja 2023.
7. travnja 2023.
16. travnja 2021.
22. ožujka 2024.
16. srpnja 2018.
22. ožujka 2024.
20. ožujka 2024.
1. ožujka 2024.
23. ožujka 2023.

Zapisnici
Naziv datotekeDatum objave
27. svibnja 2024.
22. travnja 2024.
18. veljače 2024.
16. studenog 2023.
16. srpnja 2023.
22. svibnja 2023.
28. travnja 2023.
25. travnja 2023.
22. veljače 2023.
17. studenog 2022.
23. svibnja 2022.
28. travnja 2022.
16. travnja 2022.
12. veljače 2022.
30. studenog 2021.
17. lipnja 2021.
23. svibnja 2021.
25. travnja 2021.
14. veljače 2021.
12. studenog 2020.
16. srpnja 2020.
6. lipnja 2020.
25. travnja 2020.
12. veljače 2020.
15. studenog 2019.
26. svibnja 2019.
29. travnja 2019.
13. studenog 2018.
17. svibnja 2018.
17. travnja 2018.
14. studenog 2017.
16. svibnja 2017.
11. travnja 2017.
15. studenog 2016.

Kontakt
info
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Zavod za prometnu signalizaciju
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centar za promet i logistiku d.o.o.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP Međunarodna mobilnost i suradnja Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Udruga bivših studenata FPZ-a

Važnije poveznice