Povratak na naslovnu stranicu
Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o. SKAI LABS d.o.o.

Klikni s PROMETOM i postani naš student

Logistika

Od petog semestra prijediplomskog studija te od prvog semestra diplomskog studija smjer Logistika, nastavni planovi i programi izrađeni su tako da studentu osiguraju potrebnu širinu stručnog obrazovanja koja ga stjecanjem diplome prijediplomskog odnosno diplomskog studija čini osposobljenim za rad i sposobnim postizanja najviših osobnih i profesionalnih standarda u sferi organizacije i upravljanja logističkim sustavima.

Nakon završenog prijediplomskog studija i stečenih 180 ECTS bodova diplomirani studenti su osposobljeni za:

  • analizu logističkog sustava primjenom stečenih znanja te rješavanje srednje složenih inženjerskih problema
  • analizu logističkih procesa temeljem prikupljenih podataka terenskim istraživanjem
  • nadzor i organizaciju logističkih procesa
  • timski rad te sposobnost prezentiranja rezultata istraživanja i provedene analize.

Nakon završenog diplomskog studija i stečenih 120 ECTS bodova diplomirani studenti su osposobljeni za:

  • analizu logističkih sustava primjenom stečenih znanja te rješavanje najsloženijih inženjerskih problema
  • upravljanje i kreiranje procesa organizacije robnih tokova
  • poznavanje i primjenu temeljnih znanstvenih načela i inženjerskih metoda
  • sposobnost unaprjeđenja i optimizacije logističkih procesa
  • samostalno vođenje i upravljanje logističkim sustavima
  • vođenje i upravljanje stručnim timovima, te sposobnost komuniciranja sa stručnom zajednicom na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Karijera s prometom - Logistika
Kontakt
info
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Zavod za prometnu signalizaciju
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centar za promet i logistiku d.o.o.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP Međunarodna mobilnost i suradnja Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Udruga bivših studenata FPZ-a

Važnije poveznice
Certifikati
Certificate ISO 9001 2015
Certificate M IQNet