Povratak na naslovnu stranicu
Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o. SKAI LABS d.o.o.

Klikni s PROMETOM i postani naš student

Vojna kontrola zračnog prometa

Studijski program Aeronautika obuhvaća izučavanje i primjenu zakonitosti, principa i metoda upravljanja letom i vođenja zrakoplova u zračnom prostoru. Kontinuirani porast zračnog prometa rezultat je velike potražnje za visokoobrazovanim stručnjacima, koji će pored znanja i vještina upravljanja i vođenja zrakoplova imati visokostručna inženjerska znanja i spoznaje primjenjive na rješavanje problema vezanih uz implementaciju i korištenje novih tehnologija, s naglaskom na upravljanje procesima u organizacijama i tvrtkama izravno i neizravno vezanim uz zračni promet.

Na sveučilišnom prijediplomskom studiju Aeronautika postoje smjerovi: Pilot, s usmjerenjima: Civilni pilot i Vojni pilot te Upravljanje zračnim prometom, s usmjerenjima: Kontrola zračnog prometa i Vojna kontrola zračnog prometa. Završetkom studija, pored diplome, stječu se i odgovarajući certifikati i licence koje su povezane s teorijskim i praktičnim osposobljavanjem tijekom studija. Na diplomskom studiju aeronautike stječu se konkretna znanja i vještine za učinkovitu upotrebu zrakoplovnih prijevoznih sredstava, kao i za organizaciju i kontrolu potrebnu za upravljanje procesima u zračnom prostoru.

Studijski program sadrži dvije grupe predmeta: obavezne predmete koji su zajednički za sve studente aeronautike i izbornu skupinu predmeta. U skupini obaveznih predmeta studenti stječu teorijska znanja i praktične vještine iz zrakoplovnih instrumenata i elektrosustava, pogonskih sustava, navigacije, održavanja zrakoplova, teorije leta, radiotelefonske komunikacije, teorije kontrole zračnog prometa i ostalog. Kroz izbornu grupu predmeta studentima je omogućeno profiliranje i usmjeravanje u području vlastitog interesa. Izborni predmeti na diplomskom studiju modelirani su prema završenom odgovarajućem smjeru na prijediplomskoj razini (pilotski i kontrolorski modul) i temeljem toga predstavljaju logičan nastavak studiranja te nadogradnju spoznaja stečenih na prijediplomskoj razini. Takvim načinom nastavka studiranja s prijediplomske razine, definiranjem obaveznih kolegija i mogućnošću odabira izbornih kolegija zaokružuju se specifična i konkretna znanja i vještina iz područja aeronautike.

Pristup web stranicama Zavoda za aeronautiku

Karijera s prometom - Kontrola leta
Kontakt
info
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Zavod za prometnu signalizaciju
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centar za promet i logistiku d.o.o.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP Međunarodna mobilnost i suradnja Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Udruga bivših studenata FPZ-a

Važnije poveznice