Povratak na naslovnu stranicu
Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o. SKAI LABS d.o.o.

FPZ jučer, danas, sutra

Pozdravna riječ dekana

Dobrodošli na internetsku stranicu Fakulteta prometnih znanosti.

Na našoj stranici želimo vas upoznati s osnovnim programima, projektima i aktivnostima koje obavljamo na Fakultetu prometnih znanosti u suradnji s drugim institucijama ili sami. Predstavljamo vam ustrojstvo studija i druge sadržaje vezane uz rad fakulteta. Na Fakultetu se obavlja visokoškolska i sveučilišna edukacija iz svih prometnih grana, te se razvijaju novi studijski programi iz područja prometa, logistike i aeronautike. Suradnja s vodećim svjetskim i europskim fakultetima transportnog inženjerstva, logistike i aeronautike stvara uvjet za kreativno djelovanje u rješavanju prometnih i transportno-logističkih problema, kako u Hrvatskoj, tako i u njenom okruženju.

Našim studentima nudimo poticajno okruženje te ih želimo naučiti da postanu aktivni i neovisni istraživači znanja, želimo razviti u njima sposobnosti samostalnog razmišljanja i komunikacije te orijentiranost prema rješavanju problema. Naš je cilj obrazovati stručnjake koji će razviti vještine za cjeloživotno učenje, no također želimo razvijati ljude s visokim životnim i profesionalnim vrijednostima. Stoga je važan dio našeg fakultetskog života komunikacija sa studentima, domaćom i međunarodnom akademskom zajednicom te partnerima iz raznih institucija i gospodarstva.

Na kraju još jednom želimo istaknuti svoju otvorenost za suradnju, komunikacije i konstruktivne prijedloge.

Povijest Fakulteta

Tradicija Fakulteta veže se uz 1962. godinu kad je utemeljen studij PTT prometa. Godine 1965., osnivanje specijalizirane institucije - Instituta prometnih znanosti iniciralo je i financijski pomoglo trinaest tvrtki i asocijacija Republike Hrvatske.

Prometni studij za izobrazbu stručnjaka visoke stručne spreme organizirao je Građevinski fakultet 1968. godine, s tim da je nastava bila interfakultetska uz sudjelovanje nastavnika Arhitektonskog, Ekonomskog, Elektrotehničkog, Građevinskog, Strojarsko-brodograđevnog i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Potreba za kadrovima više i visoke spreme u cestovnom prometu uvjetovala je organiziranje izobrazbe kadrova u toj prometnoj grani. Nakon dvogodišnjih priprema, 1970. godine utemeljena je Viša škola za cestovni promet sa sjedištem u Kraljevićevoj ulici 24.

Studij zračnog prometa organiziran je 1972. godine kada je osnovana Viša zrakoplovna škola u Zagrebu s aeroprometnim i aeronautičkim smjerom, a kasnije i aerotehničkim smjerom.

Godine 1981. utemeljen je Centar prometnih znanosti s dvjema institucijama: Studij prometnih znanosti i Institut prometnih znanosti. Prvi se bavi znanstveno-nastavnim, a drugi znanstveno-istraživačkim radom u području prometa.

U čitavom razdoblju postojanja interfakultetskog studija, u određenom je obliku postojao studij željezničkog prometa, no njegov stvarni početak veže se uz datum izdavanja rješenja, 13. travnja 1982. U tom rješenju navodi se da Studij prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu ispunjava uvjete za organizaciju i izvođenje nastave.

Dana 10. listopada 1984. godine Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu registriran je kao samostalna znanstveno-nastavna i znanstveno-istraživačka organizacija čija je djelatnost od posebnog društvenog interesa. Na taj dan, prema Statutu Fakulteta, obilježava se Dan Fakulteta prometnih znanosti.

Golem je rad bio uložen kako bi studij prometa zauzeo odgovarajuće mjesto u sustavu visokoškolskog obrazovanja na zagrebačkom Sveučilištu.

Fakultet prometnih znanosti smješten je na tri mjesta u gradu: Vukelićeva 4, Kušlanova 2 i Znanstveno-učilišni kampus Borongaj, Borongajska 83A, a posjeduje i prostorije u Zrakoplovnoj luci Lučko.

Na Fakultetu djeluje 213 djelatnika, od toga 125 je nastavno osoblje, a u administraciji i ostalim službama 88 djelatnika.

Misija

Misija je Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu pružiti kvalitetno prijediplomsko, diplomsko i poslijediplomsko obrazovanje te omogućiti znanstveno-istraživački i stručni rad za uspješno sudjelovanje u djelotvornom i učinkovitom razvoju prometa, logistike i aeronautike. Fakultet provodi znanstvena, razvojna i stručna istraživanja u skladu sa strateškim interesom Republike Hrvatske. Sve se zadaće Fakulteta ostvaruju radi održivoga razvoja prometa, gospodarstva i društvene zajednice. Fakultet sustavno razvija nacionalno i međunarodno prepoznatljivu izvrsnost u obrazovanju i istraživanju u području tehničkih znanosti, u polju tehnologija prometa i transport.

Vizija

Vizija je Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu biti prepoznatljivom visokoobrazovnom sveučilišnom ustanovom u području tehničkih znanosti, u polju tehnologija prometa i transport koja je integrirana u Europski prostor visokoga obrazovanja i u Europski istraživački prostor kao potpora razvoju gospodarstva i društvene zajednice. Fakultet viziju ostvaruje stalnim unaprjeđenjem nastavnih planova i programa, znanstveno-istraživačkim i stručnim radom te razvojem ljudskih potencijala.

Dekani i prodekani

Dekan

izv. prof. dr. sc. Marko Šoštarić
izv. prof. dr. sc. Marko Šoštarić

Prodekani

izv. prof. dr. sc. Ivan Grgurević
Prodekan za nastavu i studente
doc. dr. sc. Dario Babić
Prodekan za znanost i vanjsku suradnju
prof. dr. sc. Mladen Nikšić
Prodekan za poslovanje
prof. dr. sc. Doris Novak
Prodekan za studijske programe i upravljanje kvalitetom

Dekan

prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić
prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić

Prodekani

izv. prof. dr. sc. Ivan Grgurević
Prodekan za nastavu i studente
izv. prof. dr. sc. Marko šoštarić
Prodekan za znanost i vanjsku suradnju
izv. prof. dr. sc. Mladen Nikšić
Prodekan za poslovanje

Dekan

prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić
prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić

Prodekani

doc. dr. sc. Ivan Grgurević
Prodekan za nastavu i studente
doc. dr. sc. Marko šoštarić
Prodekan za znanost i vanjsku suradnju
izv. prof. dr. sc. Mladen Nikšić
Prodekan za poslovanje

Dekan

prof. dr. sc. Hrvoje Gold
prof. dr. sc. Hrvoje Gold

Prodekani

izv. prof. dr. sc. Štefica Mrvelj
Prodekanica za nastavu i studente (1. listopada 2016. - 30. rujna 2017.)
doc. dr. sc. Ivan Grgurević
Prodekan za nastavu i studente (1. listopada 2017. - 30. rujna 2018.)
prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić
Prodekan za znanost i vanjsku suradnju
prof. dr. sc. Ernest Bazijanac
Prodekan za poslovanje

Dekan

prof. dr. sc. Hrvoje Gold
prof. dr. sc. Hrvoje Gold

Prodekani

izv. prof. dr. sc. Štefica Mrvelj
Prodekanica za nastavu i studente
prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić
Prodekan za znanost i vanjsku suradnju
prof. dr. sc. Ernest Bazijanac
Prodekan za poslovanje

Dekan

prof. dr. sc. Ernest Bazijanac
prof. dr. sc. Ernest Bazijanac

Prodekani

doc. dr. sc. Štefica Mrvelj
Prodekanica za nastavu i studente
prof. dr. sc. Hrvoje Gold
Prodekan za znanost i vanjsku suradnju
prof. dr. sc. Slavko Šarić
Prodekan za poslovanje

Dekan

prof. dr. sc. Ernest Bazijanac
prof. dr. sc. Ernest Bazijanac

Prodekani

doc. dr. sc. štefica Mrvelj
Prodekanica za nastavu i studente
prof. dr. sc. Hrvoje Gold
Prodekan za znanost i vanjsku suradnju
prof. dr. sc. Slavko šarić
Prodekan za poslovanje

Dekan

prof. dr. sc. Ivan Dadić
prof. dr. sc. Ivan Dadić

Prodekani

prof. dr. sc. Zvonko Kavran
Prodekan za nastavu i studente
prof. dr. sc. Stanislav Pavlin
Prodekan za znanost i vanjsku suradnju
prof. dr. sc. Slavko šarić
Prodekan za poslovanje

Dekan

prof. dr. sc. Ivan Bošnjak
prof. dr. sc. Ivan Bošnjak

Prodekani

prof. dr. sc. Zvonko Kavran
Prodekan za nastavu i studente
v.d. dekana 1.5.2008. - 30.9.2008.
prof. dr. sc. Dragan Badanjak
Prodekan za poslovanje

Dekan

prof. dr. sc. Dragan Badanjak
prof. dr. sc. Dragan Badanjak

Prodekani

prof. dr. sc. Zvonko Kavran
Prodekan za nastavu i studente
prof. dr. sc. Ivan Bošnjak
Prodekan za poslovanje

Dekan

prof. dr. sc. Alojz Brkić
prof. dr. sc. Alojz Brkić

Prodekani

prof. dr. sc. Dragan Badanjak
Prodekan za nastavu
prof. dr. sc. Gordana štefančić
Prodekanica za poslovanje

Dekan

prof. dr. sc. Alojz Brkić
prof. dr. sc. Alojz Brkić

Prodekani

prof. dr. sc. Dragan Badanjak
Prodekan za nastavu
prof. dr. sc. Gordana štefančić
Prodekanica za poslovanje

Dekan

prof. dr. sc. Čedomir Ivaković
prof. dr. sc. Čedomir Ivaković

Prodekani

prof. dr. sc. Dragan Badanjak
Prodekan za nastavu
prof. dr. sc. Josip Božičević
Prodekan za poslovanje

Dekan

prof. dr. sc. Josip Božičević
prof. dr. sc. Josip Božičević

Prodekani

prof. dr. sc. Miroslav Mikula
Prodekan za nastavu
prof. dr. sc. Čedomir Ivaković
Prodekan za poslovanje

Dekan

prof. dr. sc. Josip Božičević
prof. dr. sc. Josip Božičević

Prodekani

prof. dr. sc. Silvestar Perše
Prodekan za nastavu
prof. dr. sc. Čedomir Ivaković
Prodekan za poslovanje

Dekan

prof. dr. sc. Josip Božičević
prof. dr. sc. Josip Božičević

Prodekani

prof. dr. sc. Tomislav Mlinarić
Prodekan za nastavu
prof. dr. sc. Silvestar Perše
Prodekan za poslovanje

Dekan

prof. dr. sc. Tomislav Mlinarić
prof. dr. sc. Tomislav Mlinarić

Prodekani

prof. dr. sc. Ivan Mavrin
Prodekan za nastavu
prof. dr. sc. Čedomir Ivaković
Prodekan za poslovanje

Dekan

prof. dr. sc. Vesna Kos
prof. dr. sc. Vesna Kos

Prodekani

prof. dr. sc. Josip Božičević
Prodekan za nastavu (1. listopada 1989. - 30. rujna 1990.)
prof. dr. sc. Tomislav Mlinarić
Prodekan za nastavu (1. listopada 1990. - 30. rujna 1991.)
prof. dr. sc. Tomislav Mlinarić
Prodekan za poslovanje (1. listopada 1989. - 30. rujna 1990.)
prof. dr. sc. Čedomir Ivaković
Prodekan za poslovanje (1. listopada 1990. - 30. rujna 1991.)

Dekan

prof. dr. sc. Josip Božičević
prof. dr. sc. Josip Božičević

Prodekani

prof. dr. sc. Tomislav Mlinarić
Prodekan za nastavu
prof. dr. sc. Blaž Bogović
Predsjednik poslovodnog odbora

Dekan

prof. dr. sc. Josip Božičević
prof. dr. sc. Josip Božičević

Prodekani

prof. dr. sc. Silvestar Perše
Prodekan za nastavu
Mladen Barišić, dipl. iur.
Predsjednik poslovodnog odbora

Dekan

prof. dr. sc. Josip Božičević
prof. dr. sc. Josip Božičević

Prodekani

prof. dr. sc. Silvestar Perše
Prodekan za nastavu
Davor Delić
Predsjednik poslovodnog odbora

Profesori emeritusi

prof. emer. dr. sc. Anđelko Ščukanec
prof. emer. dr. sc. Anđelko Ščukanec
Zagreb, 29. siječnja 1957.
izabran ak. god. 2021./2022.
prof. emer. dr. sc. Ivan Dadić
prof. emer. dr. sc. Ivan Dadić
Velika Milešina, 10. lipnja 1944.
izabran ak. god. 2018./2019.
prof. emer. dr. sc. Blaž Bogović
prof. emer. dr. sc. Blaž Bogović
Glina, 9. rujna 1938.
izabran ak. god. 2011./2012.

Preminuli profesori emeritusi

prof. emer. dr. sc. Tomislav Mlinarić
prof. emer. dr. sc. Tomislav Mlinarić
Bihać, 28. veljače 1932. - Zagreb, 18. studenoga 2008.
izabran ak. god. 2007./2008.
prof. emer. dr. sc. Dražen Topolnik
prof. emer. dr. sc. Dražen Topolnik
Zagreb, 20. rujna 1926. - Zagreb, 19. travnja 2014.
izabran ak. god. 2003./2004.

Akademici

Akademik prof. dr. sc. Josip Božičević
Akademik prof. dr. sc. Josip Božičević
Josipdol, 17. ožujka 1929. - Zagreb, 13. ožujka 2021.
izabran ak. god. 1996./1997. (30. siječnja 1997.)
Kontakt
info
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Zavod za prometnu signalizaciju
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centar za promet i logistiku d.o.o.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP Međunarodna mobilnost i suradnja Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Udruga bivših studenata FPZ-a

Važnije poveznice
Certifikati
Certificate ISO 9001 2015
Certificate M IQNet