Povratak na naslovnu stranicu
Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o. SKAI LABS d.o.o.

Ustrojbene jedinice

Katedra za aerotehniku
Katedra za avioniku i navigaciju
Katedra za engleski zrakoplovni jezik
Katedra za kontrolu leta
Katedra za vojno zrakoplovstvo
Laboratorij za aerodinamiku
Laboratorij za ispitivanja u aerotehnici
Laboratorij za kontrolu zračne plovidbe
Laboratorij za simulaciju letenja
Laboratorij za zrakoplovne emisije
Zavod za cestovni promet
Katedra za tehniku cestovnog prometa
Katedra za tehnologiju cestovnog prometa
Laboratorij za planiranje i modeliranje u cestovnom prometu
Katedra za tehniku gradskog prometa
Katedra za tehnologiju gradskog prometa
Laboratorij za gradski promet
Katedra za informacijsko-komunikacijske sustave i mreže
Katedra za teoriju telekomunikacijskog prometa (u osnivanju)
Katedra za upravljanje informacijsko-komunikacijskim uslugama (u osnivanju)
Katedra za primjenjeno računalstvo
Katedra za transportnu telematiku
Laboratorij za inteligentne transportne sustave
Laboratorij za znanost o podatcima u prometu i logistici
Zavod za poštanski promet
Katedra za tehnologiju poštanskog prometa
Zavod za prometno planiranje
Katedra za ekologiju u prometu
Katedra za pravo i ekonomiku prometa
Katedra za prometnu infrastrukturu
Laboratorij za sustav georeferenciranog videa
Laboratorij za prometno-tehnička vještačenja
Ispitni laboratorij Zavoda za prometnu signalizaciju
Katedra za distribucijsku logistiku
Katedra za planiranje logističkih procesa
Laboratorij za simulacije u logistici
Katedra za pomorsku logistiku (u osnivanju)
Katedra za tehniku vodnog prometa
Katedra za tehnologiju vodnog prometa
Zavod za zračni promet
Katedra za tehniku zračnog prometa
Katedra za tehnologiju zračnog prometa
Laboratorij za modeliranje i simulacije u zračnom prometu / upravljanje zračnim prometom
Katedra za organizaciju željezničkog prometa (u osnivanju)
Katedra za sigurnost željezničkog prometa (u osnivanju)
Katedra za tehniku željezničkog prometa
Katedra za tehnologiju željezničkog prometa
Laboratorij za sigurnost željezničkog prometa
Samostalne katedre
Katedra za intermodalni transport
Katedra za opće programske sadržaje
Katedra za strane jezike
Laboratorij za primijenjenu ergonomiju u prometu

Kontakt
info
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Zavod za prometnu signalizaciju
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centar za promet i logistiku d.o.o.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP Međunarodna mobilnost i suradnja Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Udruga bivših studenata FPZ-a

Važnije poveznice
Certifikati
Certificate ISO 9001 2015
Certificate M IQNet