HUSK

Hrvatsko učilišno središte za kontrolu zračnog prometa (HUSK) je organizacija za osposobljavanje kontrolora zračnog prometa. Na HUSK se primjenjuju zahtjevi za organizaciju za osposobljavanje kontrolora zračnog prometa definirani Uredbom Komisije (EU) 2015/340 оd 20. veljače 2015. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka koji se odnose na dozvole i certifikate kontrolora zračnog prometa, a u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća.

HUSK je zasebna ustrojbena jedinica unutar Odsjeka aeronautike na Fakultetu prometnih znanosti te provodi sljedeće vrste osposobljavanja u opsegu i privilegiju određenim u uvjetima odobrenja certifikata organizacije (HR.ATCOTO.01):

1.   Osnovno osposobljavanje kao dio inicijalnog osposobljavanja kontrolora zračnog prometa za 3 različita plana i programa (tečaja):

1.1. Plan i program osnovnog osposobljavanja kontrolora zračnog prometa – preddiplomski studij (Basic ATCO Training Plan and Program Undergraduate Study)

1.2. Plan i program osnovnog osposobljavanja kontrolora zračnog prometa – konverzija (Basic ATCO Training Plan and Program – Conversion)

1.3. Plan i program osnovnog osposobljavanja kontrolora zračnog prometa – tečaj (Basic ATCO Training Plan and Program – Training Course)

2.   Osposobljavanje instruktora za praktično osposobljavanje na uređaju za osposobljavanje (Synthetic Training Device Instructor Training Course – STDI).

 

Osobe koje sudjeluju u organizaciji i provedbi osposobljavanja u HUSK-u su: odgovorne osobe i instruktori, ocjenjivači i ostalo osoblje. Organizacijska struktura HUSK-a prikazana je u sljedećoj shemi.

1

Odgovorne osobe koje se imenuju unutar HUSK-a su:

  • odgovorni rukovoditelj (Accountable Manager – AM),
  • voditelj osposobljavanja (Head of Training –  HT) i
  • menadžer kvalitete i sigurnosti (Quality and Safety Manager – QSM).

 

Instruktori koji sudjeluju u provedbi osposobljavanja su instruktori teorijskog osposobljavanja (nastavnici) i instruktori praktičnog osposobljavanja. Broj i popis svih instruktora koji sudjeluju u izvođenju teorijskog i praktičnog osposobljavanja naveden je Priručniku za upravljanje organizacijom HUSK (HUSK Organisation Management Manual).

Trenutno su na odgovornim funkcijama sljedeće osobe:

Odgovorni rukovoditelj Prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić
Menadžer kvalitete i sigurnosti Izv. prof. dr.  Anita Domitrović
Voditelj osposobljavanja Izv. prof. dr. Biljana Juričić

 

Leave a Reply