Aerodynamic Laboratory

Sheme of closed subsonic wind tunnel

Sheme of closed subsonic wind tunnel

Aerodinamički tunel AT1 u Laboratoriju za aerodinamiku na Fakultetu prometnih znanosti uspostavljen je 2000. g. kroz suradnju i zajedničko investiranje s Fakultetom strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Tunel je intenzivno korišten u nastavne svrhe za potrebe studenata FPZ-a i FSB-a sve do 2010. g. kada je zbog problema s nedostatkom prostora rastavljen. Kroz to vrijeme, izrađeno je nekoliko znanstvenih magistarskih radova i diplomskih radova te veliki broj seminarskih radova studenata. Oprema tunela je nadograđivana i poboljšavana (Katalog laboratorijske opreme). Početkom 2014. aerodinamički tunel AT1 je ponovo sastavljen i pokrenut u sklopu Laboratorija za aerodinamiku u Objektu 210, Znanstveno-učilišni kampus Borongaj. Tunel AT1 se koristi u nastavne svrhe za laboratorijske vježbe iz više predmeta na Studiju aeronautike FPZ-a i Studiju zrakoplovstva FSB-a. Aerodinamički tunel je zatvorenog tipa strujne crte, s otvorenom radnom sekcijom eliptičnog oblika 352 x 310 mm, duljine 450 mm. Radni medij je zrak, a u radnoj sekciji postižu se brzine strujanja do 50 m/s i Reynoldsovi brojevi do 106. Glavni cilj istraživačkih aktivnosti je razvoj istraživačkih kapaciteta u području primijenjene aerodinamike te analiza i plan razvoja aerodinamičkog tunela AT1. Dodatni ciljevi su:

  • unaprijeđenje nastavnih metoda (projektna nastava)
  • povećanje broja laboratorijskih vježbi za koje bi se koristio aerotunel AT1
  • aktivno uključivanje studenata u rad Laboratorija za aerodinamiku kroz završne i diplomske radove studenata FPZ-a  i FSB-a.

Model aeroprofila NACA 2421 Airfoil model 2421

 

3D printer Ultimaker2

Leave a Reply