Trenutna pozicija i dužnosti:

  • Izvanredni profesor
  • Prodekan za nastavu i studente
  • ISVU koordinatorEmail:

ivan.grgurevic@fpz.unizg.hr

Akademske društvene mrežeObrazovanje i osposobljavanje:

2013. – dr. sc.

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

2011. – dipl. ing.

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu (usmjerenje Cestovni promet)

2004. – dipl. ing.

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu (usmjerenje Poštansko - telekomunikacijski promet)

1999. – Srednja elektrotehnička škola


Nositelj/ica na predmetima:
(Suradnik/ica)

Prijediplomski studij (nositelj/sunositelj):

Računalne mreže (Predavanja, Seminar, Laboratorijske vježbe)

Komutacijski procesi i sustavi (Predavanja)

Održavanje telematičkih sustava (Predavanja)                 

Diplomski studij (sunositelj i suradnik):

Planiranje telekomunikacijskih mreža (Predavanja, Auditorne vježbe, Seminar)

Simulacije u prometu (Auditorne vježbe)

Telekomunikacijska legislativa i standardizacija (Seminar)

Poslijediplomski studij (nositelj):

Sustavi mjerenja u informacijsko-komunikacijskom prometu

Istraživački seminar iz mjerenja i optimiziranja performansi informacijsko-komunikacijskih mreža


Radno iskustvo:

2022. - danas Prodekan za nastavu i studente

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

2021. - danas Izvanredni profesor

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

2020. - 2022. Prodekan za nastavu i studente

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

2018. - 2020. Prodekan za nastavu i studente

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

2018. Viši znanstveni suradnik

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

2017. - 2018. Prodekan za nastavu i studente, o.d.

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

2016. - 2021. Docent

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

2014. – 2016. Viši asistent / Znanstveni suradnik

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

2005. – 2023. ISVU koordinator

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

2005. – 2018. Član Organizacije nastave

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

2005. – 2014. Asistent

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

2004. – 2005. Stručni suradnik

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu


Tehničke vještine i priznanja:

Microsoft Office™, Adobe™ programski paket (Illustrator™, Photosop™, Premiere™, After Effects™), ArcGIS, ArcPad, Analytic Hierarchy Process (AHP) tools (Expert Choice, Visual Promethee), GIS dizajn i implementacija modula, ITS dizajn i implementacija modula, Mathlab, SAS, CUBE/Citilabs

Mrežne aplikacije: Cisco Packet Tracer, Wireshark, ns-3, GNS3, Riverbed tools, Network Mapper Security Scanner (Nmap), Netlimiter

2022. Rad pod nazivom Concept, architecture and performance testing of a smart home environment for the visually impaired persons autora Marka PerišeIvana CvitićaPetre Zorić i Ivana Grgurevića nagrađen je najboljim radom konferencije EAI MMS 2022 - 7th EAI International Conference on Management of Manufacturing Systems koja je održana od 5. do 7. listopada 2022. u Krynica-Zdrój, Poljska

2019. Mentor dekanove nagrade za najbolji studentski rad: "Ispitivanje Wi-Fi mreže u vozilima javnog gradskog putničkog prijevoza u gradu Zagrebu", autora Karlo Juršić i Vinko Rajič, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu

2016. Nagrada za najbolji rad međunarodne virtualne znanstvene konferencije RCITD 2016 (International Virtual Research Conference In Technical Disciplines)

2003. Dobitnik Rektorove nagrade, Sveučilište u Zagrebu, tema: "Model višekriterijske analize pri izboru operatora mobilne telefonije u Republici Hrvatskoj"

2002. Diploma Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu za unaprjeđenje studentskog života


Područja interesa:

Informacijsko-komunikacijske mreže, umrežavanje prometnih entiteta, održavanje telematičkih sustava, simulacije u prometu, dinamički carpooling


Znanstvena i stručna djelatnost:

Znanstveni i stručni projekti:

Voditelj

2017. - 2019. Vrednovanje postojećih sustava za podršku dijeljenju informacija korisnicima zajedničkih vožnji osobnim vozilima temeljenih na Cloud computingu (PROM-PRO Fakulteta prometnih znanosti, 303-02/17-01/19, 15-01-17-6, prvi ciklus)

2015. - 2017. Mogućnosti primjene informacijsko-komunikacijskih tehnologija i usluga u funkciji povezivanja korisnika zajedničkih vožnji osobnim vozilima (PROM-PRO Fakulteta prometnih znanosti, 251-76-01-15-13, prvi i drugi ciklus)

2008. – 2012. Istraživač i voditelj mjere 4.4 Mobility management for large institutions te evaluator na međunarodnom istraživačkom projektu FP7 Europske unije CIVITAS ELAN PLUS Mobilising citizens for vital cities Ljubljana – Gent – Zagreb – Brno – Porto

Suradnik

2023. - danas Croatian Quantum Communication Infrastructure - CroQCI (101091513 — CroQCI — DIGITAL-2021-QCI-01), grant: DEP - Digital Europe Programme (DIGITAL)

2022. - danas Preventivno edukativni program "NE mobitelu u vožnji", voditelj: Dragan Peraković, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike hrvatske (NPSCP)

2020. - 2022. Izazovi informacijsko-komunikacijskih mreža i tehnologija, usluga i korisničke opreme pri uspostavi okruženja Society 5.0 (prva faza)

2017. - 2020. Analiza obilježja generiranog podatkovnog prometa raznovrsnih terminalnih uređaja

2017. - 2018. Utjecaj korištenja mobilnih uređaja na ponašanje vozača tijekom vožnje (projekt u sklopu Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa (MUP), za Područje 7. Mobitel; Pod područje: a) Korištenje mobitela za vrijeme vožnje, https://www.facebook.com/NEmobiteluUvoznji/)

2015. - 2016. Istraživanje konteksta korištenja pametnih mobilnih uređaja i povezanih informacijsko komunikacijskih usluga (projekt u sklopu programa potpore Sveučilišta u Zagrebu, broj TP102)

2014.  Istraživanje mogućnosti primjene koncepta IoT za poboljšanje sigurnosti kretanja slijepih i slabovidnih osoba prometnom mrežnom

2013. – 2014. Informacijsko-komunikacijske usluge za kretanje prometnom mrežom osoba smanjene i otežane pokretljivosti

2013. – 2014. Green Intermodal Freight Transport – GIFT

2012. – 2014. Harmonized Inland Navigation Transport through education and information technology – HINT

2012. Standardizacija prikupljanja i obrade podataka u području prometa s ciljem razvoja znanosti i gospodarstava

2012. Ispitni poligon za osobe s invaliditetom

2011. – 2013. ICT and e-Learning in Intermodal Transport, (Croatian - Montenegrin Bilateral Cooperation program in the field of science and technology)

2008. – 2011. Strategy of Intermodal Transport System Development and Intermodal Centres Network in Croatia – INTERMODARH

2007. – 2013. Definiranje intermodalnih transportnih koridora višekriterijskim odlučivanjem

2006. – 2007. The realization of the underground-overhead light rail system in the city of Zagreb

Knjige:

Jolić, N.; Lazibat, T.; Kavran, Z.; Bukljaš Skočibušić, M.; Baković, T.; Brnjac, N.; Ćavar, I.; Perko, N.; Grgurević, I.; Mostarac, K.; Periša, M.; Soldo, D.; Stupalo, V.; Sutić, I.: Standardizacija prikupljanja i obrade podataka u području prometa s ciljem razvoja znanosti i gospodarstva, Fond za razvoj Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, 2012., (ISBN 978-953-243-058-5).

 

Znanstveni radovi i članci:

U autorstvu i koautorstvu objavio je pedesetak znanstvenih i stručnih radova.

Recenzent niza indeksiranih časopisa (PROMET - Traffic&Transportation, Tehnički vjesnik, Tehnički glasnik i dr.).

Član organizacijskog (EAI FABULOUS, POWA), znanstvenog (COT, RCITD, ZIRP) i tehničkog (EAI MMS, EAI FABULOUS) odbora niza međunarodnih znanstvenih konferencija.


Značajni radovi:

2020. - 2023. Projekt PRISTUP - Unapređenje i provedba stručne prakse na Fakultetu prometnih znanosti, Poziv "Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju", projekt sufinancira Europska unija sredstvima iz Europskog socijalnog fonda (ESF), Operativnoga programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.", voditelj Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

2019. - 2022. Projekt ProLog - Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) u području prometa i logistike, Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja, voditelj Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Projekt sufinancira Europska unija sredstvima iz Europskog socijalnog fonda (ESF). Partneri na projektu su Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Sveučilište Sjever, Ericsson Nikola Tesla i Orbico d.o.o.


Članstvo u udrugama:

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

IEEE Computer Society

European Telecommunications Standards Institute (ETSI)

International Telecommunications Society (ITS)

European Alliance for Innovation (EAI)

ITS Croatia 

DAAAM International

Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta, Strukovni razred inženjera poštansko-informacijsko-komunikacijskog prometa

Hrvatska udruga diplomiranih inženjera i inženjera Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (AMAC-FSC)

TM Forum

Urednički odbor časopisa PROMET Traffic&Transportation