Trenutna pozicija i dužnosti:

  • Voditeljica katedre za teoriju telekomunikacijskog prometa 
  • Redoviti profesorEmail:

smrvelj@fpz.hr

Akademske društvene mreže


Obrazovanje i osposobljavanje:

2008. – dr.sc.

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

2001. - mr.sc.

Pomorski fakultet, Sveučilište u Rijeci

1991. – dipl.ing.

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu


Nositelj/ica na predmetima:
(Suradnik/ica)

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu

Preddiplomski studij (nositelj):

Osnove tehnologije prometa

Tehnologija telekomunikacijskog prometa 1

Diplomski studij (nositelj):

Analiza i modeliranje prometnih sustava

Tehnologija telekomunikacijskog prometa 2

Podvorbeni sustavi

Poslijediplomski doktorski studij (nositelj)

Teorija prometa

Dizajn eksperimenata

Primjena teorije repova za dizajniranje prometnih sustava

Istraživački seminar o kvaliteti telekomunikacijskih usluga

Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilišta u Zagrebu

Preddiplomski studij (nositelj):

Osnove tehnologije prometa (listopad 2006. do listopad 2017.)

Osnove tehnologije telekomunikacija (listopad 2006. do listopad 2017.)


Radno iskustvo:

2015. - danas Predsjednica sektorskog vijeća XI. Promet i logistika (Hrvatski kvalifikacijski okvir)

2014. - danas Voditeljica Katedre za teoriju telekomunikacijskog prometa na Zavodu za informacijsko komunikacijski promet Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

2018. – danas Redoviti profesor (Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu)

2010. - 2017. Prodekanica za nastavu i studente na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

2013. - 2018. Izvanredni profesor (Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu)

2009. - 2013. Docent (Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu)

1992. - 2009. Asistent, Predavač, Viši predavač (Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu)

1991. - 1992. Inženjer (Hrvatska pošta i telekomunikacije, Zagreb)


Tehničke vještine i priznanja:

Microsoft Office, internetske aplikacije, e-Learning sustavi


Područja interesa:

Tehnologija telekomunikacijskog prometa, Analiza performansi i modeliranje sustava posluživanja, analiza i evaluacija kvalitete usluge po objektivnim i subjektivnim kriterijima u različitim okruženjima


Znanstvena i stručna djelatnost:

Znanstveni i stručni projekti:

2019. -2020. Analiza obilježja generiranog podatkovnog prometa raznovrsnih terminalnih uređaja (istraživač)

2019. - danas Modernizacija strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (Europski socijalni fond):

  • članinca Podesktorske radne skupine za podršku i praćenje procesa razvoja sektorskih i strukovnih kurikuluma
  • koorinatorica Radne skupine za izradu standarda zaminja

2017. -2018. QoE4VR Quality of Experience for Virtual Reality Applications (project manager)

2009. – 2012. CIVITAS ELAN Mobilising citizens for vital cities, FP7 projekt. Član radne grupe evaluatora. Financijski voditelj.

2006. - 2013. Istraživač na znanstvenom projektu MZOŠ br. 135-1352598-2581: Metodologija razvoja integriranih adaptivnih transportno-logističkih sustava

2006. Suradnik na izradi Strategije održivog razvoja sustava univerzalnih poštanskih usluga

2006. Suradnik na projektu Uspostava sustava pokazatelja za evaluaciju razvoja tržišta poštanskih usluga

2006. Suradnik na projektu Harmonizirani razvoj poštanskog sektora u Republici Hrvatskoj

2002. - 2005. Istraživač na znanstvenom projektu br. MZOŠ 135010: Metode razvitka integriranih inteligentnih transportnih sustava

2000. Suradnik na izradi Strategijske studije Hrvatske pošte

1998. - 2001. Istraživač na znanstvenom projektu MZOŠ-a br. 135008: Opći modeli inteligentnih transportnih sustava i njihovo modalno preslikavanje

Knjige:

Autorica tri poglavlja u dvije knjige.

Autorica zbirke zadataka iz područja tehnologije telekomunikacijskog prometa.

Znanstveni radovi i članci:

Autorica i koautorica više znanstvenih i stručnih radova objavljenih na konferencijama i časopisima (popis radova).


Značajni radovi:


Članstvo u udrugama:

Od 2017. članica Područnog znanstvenog vijeća za tehničke znanosti

Od 2012. godine članica radne skupine osnovane na Sveučilištu u Zagrebu, koja je okupljena oko tema praćenja implementacije novog modela naplate participacija studenata te pilot-programskih ugovora.

Od 6. veljače 2013. godine članica Povjerenstva za praćenje ciljeva Ugovora sklopljenog s MZOS o punoj subvenciji participacije u troškovima studija studenata u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015.

Od ožujka 2013. aktivno sudjeluje u izradi Strategije Sveučilišta u Zagrebu kao članica radne skupine za strategiju razvoja podrške studentima.

Ostala članstva:

  • IEEE Communications Society
  • Hrvatska sekcija IEEE
  • Inteligentni transportni sustavi Hrvatske
  • Tehnički odbor HZN/TO 516 usluge prijevoza, Hrvatskog zavoda za norme
  • Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta (strukovni razred inženjera poštanskog i informacijsko-komunikacijskog prometa)
  • Urednički odbor časopisa PROMET Traffic&Transportation