Trenutna pozicija i dužnosti:

  • Prodekanica za nastavu i studente
  • Voditeljica katedre za teoriju telekomunikacijskog prometa 
  • Izvanredni profesorEmail:

smrvelj@fpz.hr

Akademske društvene mreže


Obrazovanje i osposobljavanje:

2008. – dr.sc.

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

2001. - mr.sc.

Pomorski fakultet, Sveučilište u Rijeci

1991. – dipl.ing.

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu


Nositelj/ica na predmetima:
(Suradnik/ica)

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu

Preddiplomski studij (nositelj):

Osnove tehnologije prometa

Tehnologija telekomunikacijskog prometa 1

Diplomski studij (nositelj):

Analiza i modeliranje prometnih sustava

Tehnologija telekomunikacijskog prometa 2

Podvorbeni sustavi

Poslijediplomski doktorski studij (nositelj)

Teorija prometa

Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilišta u Zagrebu

Preddiplomski studij (nositelj):

Osnove tehnologije prometa

Osnove tehnologije telekomunikacija


Radno iskustvo:

2015. - danas Predsjednica sektorskog vijeća XI. Promet i logistika (Hrvatski kvalifikacijski okvir)

2014. - danas Voditeljica Katedre za teoriju telekomunikacijskog prometa na Zavodu za informacijsko komunikacijski promet Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

2013. – danas Izvanredni profesor (Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu)

2010. - danas Prodekanica za nastavu i studente na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

2009. - 2013. Docent (Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu)

1992. - 2009. Asistent, Predavač, Viši predavač (Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu)

1991. - 1992. Inženjer (Hrvatska pošta i telekomunikacije, Zagreb)


Tehničke vještine i priznanja:

Microsoft Office, internetske aplikacije, e-Learning sustavi


Područja interesa:

Tehnologija telekomunikacijskog prometa, Analiza performansi i modeliranje sustava posluživanja, analiza i evaluacija kvalitete usluge po objektivnim i subjektivnim kriterijima u različitim okruženjima


Znanstvena i stručna djelatnost:

Znanstveni i stručni projekti:

2009. – 2012. CIVITAS ELAN Mobilising citizens for vital cities, FP7 projekt. Član radne grupe evaluatora. Financijski menadžer.

2006. - 2013. Istraživač na znanstvenom projektu MZOŠ br. 135-1352598-2581: Metodologija razvoja integriranih adaptivnih transportno-logističkih sustava

2006. Suradnik na izradi Strategije održivog razvoja sustava univerzalnih poštanskih usluga

2006. Suradnik na projektu Uspostava sustava pokazatelja za evaluaciju razvoja tržišta poštanskih usluga

2006. Suradnik na projektu Harmonizirani razvoj poštanskog sektora u Republici Hrvatskoj

2002. - 2005. Istraživač na znanstvenom projektu br. MZOŠ 135010: Metode razvitka integriranih inteligentnih transportnih sustava

2000. Suradnik na izradi Strategijske studije Hrvatske pošte

1998. - 2001. Istraživač na znanstvenom projektu MZOŠ-a br. 135008: Opći modeli inteligentnih transportnih sustava i njihovo modalno preslikavanje

Knjige:

Autorica tri poglavlja u dvije knjige.

Autorica zbirke zadataka iz područja tehnologije telekomunikacijskog prometa.

Znanstveni radovi i članci:

Autorica i koautorica više znanstvenih i stručnih radova objavljenih na konferencijama i časopisima (popis radova).


Značajni radovi:


Članstvo u udrugama:

Od 2012. godine članica radne skupine osnovane na Sveučilištu u Zagrebu, koja je okupljena oko tema praćenja implementacije novog modela naplate participacija studenata te pilot-programskih ugovora.

Od 6. veljače 2013. godine članica Povjerenstva za praćenje ciljeva Ugovora sklopljenog s MZOS o punoj subvenciji participacije u troškovima studija studenata u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015.

Od ožujka 2013. aktivno sudjeluje u izradi Strategije Sveučilišta u Zagrebu kao članica radne skupine za strategiju razvoja podrške studentima.

Ostala članstva:

  • IEEE Communications Society
  • Hrvatska sekcija IEEE
  • Inteligentni transportni sustavi Hrvatske
  • Tehnički odbor HZN/TO 516 usluge prijevoza, Hrvatskog zavoda za norme
  • Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta (strukovni razred inženjera poštanskog i informacijsko-komunikacijskog prometa)
  • Urednički odbor časopisa PROMET Traffic&Transportation