U stručnom radu Zavoda za IKP te pripadajucih laboratorija ističe se više segmenata poslovanja - davanje stručnih mišljenja, konzalting i izrada stručnih projekata u području informacijsko komunikacijskog prometa. U suradnji sa Zavodom za prometno tehnička vještačenja, provedeno je i nekoliko vještačenja u sudskim postupcima. Značajno područje djelovanja ogleda se i u razvoju aplikacijskih sustava, gdje se aktivno istražuju nove mogućnosti primjene suvremenih informacijsko komunikacijskih tehnologija te sigurnost i zaštita informacijsko - komunikacijskih sustava.

Od do sada razvijenih aplikativnih rješenja ističu se sljedeće aplikacije:

  •     SAN sustav – Sustav autorizacije i nadzora
  •     e-Student sustav – e-Learning sustav FPZ-a
  •     DMS sustav – Sustav za upravljanje procesima i dokumentima FPZ-a
  •     CRM sustav – Sustav brige o korisnicima korištenjem SMS poruka
  •     FPZmobile sustav – Java aplikacija za stvarnovremeno informiranje studenata korištenjem mobilnih terminalnih uređaja
  •     mobileGPS sustav – Sustav za globalno pozicijsko praćenje korištenjem mobilnih terminalnih uređaja

 

Projekti na kojima su sudjelovali djelatnici Zavoda, te sudjeluju i danas :

27. 02. 2018. - 10. 05. 2018.

Informatička podrška za ispitivanje organizacijske klime


01. 04. 2017. - 01. 04. 2018.

Utjecaj korištenja mobilnih uređaja na ponašanje vozača tijekom vožnje