U stručnom radu Zavoda za IKP te pripadajucih laboratorija ističe se više segmenata poslovanja - davanje stručnih mišljenja, konzalting i izrada stručnih projekata u području informacijsko komunikacijskog prometa. U suradnji sa Zavodom za prometno tehnička vještačenja, provedeno je i nekoliko vještačenja u sudskim postupcima. Značajno područje djelovanja ogleda se i u razvoju aplikacijskih sustava, gdje se aktivno istražuju nove mogućnosti primjene suvremenih informacijsko komunikacijskih tehnologija te sigurnost i zaštita informacijsko - komunikacijskih sustava.

Od do sada razvijenih aplikativnih rješenja ističu se sljedeće aplikacije:

  •     SAN sustav – Sustav autorizacije i nadzora
  •     e-Student sustav – e-Learning sustav FPZ-a
  •     DMS sustav – Sustav za upravljanje procesima i dokumentima FPZ-a
  •     CRM sustav – Sustav brige o korisnicima korištenjem SMS poruka
  •     FPZmobile sustav – Java aplikacija za stvarnovremeno informiranje studenata korištenjem mobilnih terminalnih uređaja
  •     mobileGPS sustav – Sustav za globalno pozicijsko praćenje korištenjem mobilnih terminalnih uređaja

 

Projekti na kojima su sudjelovali djelatnici Zavoda, te sudjeluju i danas :

2019. - 2020.

Studija implementacije sustava informiranja putnika na željezničkoj mreži


2018.

Informatička podrška za ispitivanje organizacijske klime


2017. - 2018.

Utjecaj korištenja mobilnih uređaja na ponašanje vozača tijekom vožnje


2006.

Harmonizirani razvoj poštanskog sektora u Republici Hrvatskoj


2006.

Uspostava sustava pokazatelja za evaluaciju razvoja tržišta poštanskih usluga


2006.

Strategija održivog razvoja sustava univerzalnih poštanskih usluga


2000.

Strategijska studija Hrvatske pošte