Vrijeme trajanja projekta

2017.   -   2018.

Financiranje projekta

Stručni projekt

Voditelj projekta: prof. dr. sc. Dragan Peraković

Službena stranica projekta: http://www.fpz.unizg.hr/ne-mobitelu/.

Na osnovu javnog poziva Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa (MUP), za Područje 7. Mobitel; Pod područje: a) Korištenje mobitela za vrijeme vožnje, Zavod za informacijsko-komunikacijski promet Fakulteta prometnih znanosti dobio je projekt Utjecaj korištenja mobilnih uređaja na ponašanje vozača tijekom vožnje. Projekt se provodi u suradnji s Hrvatskom komorom inženjera tehnologije prometa i transporta (http://www.hkitpt.hr/).

Odvraćanje pozornosti vozača korištenjem mobilnog uređaja učestao je problem i jedan od čestih uzroka prometnih nesreća. U Republici Hrvatskoj (RH), od 2010. do 2014. godine, udvostručio se broj prekršaja zbog korištenja mobilnih uređaja tijekom vožnje – sa 19.850 na 40.425. Zbog navedenih brojki, RH je počela ulagati u načine unaprjeđenja prevencije čime se uspio smanjiti broj prekršaja u 2015. godini za 3,4%. Osim novčanih kazni, ostale aktivnosti u vidu prevencije i podizanja svijesti o negativnom utjecaju korištenja mobilnih uređaja na ponašanje vozača i sigurnost cestovnog prometa u RH nisu dovoljno izražene.

Prema Nacionalnom programu sigurnosti cestovnog prometa RH 2011. – 2020. godine, najrizičnija skupina zbog korištenja mobilnih uređaja su vozači koji sudjeluju u putničkom i tranzitnom prometu, uključujući vozače kamiona i autobusa. Isto se odnosi i na vozače taksi vozila koji, da bi bili konkurentni, koriste mobilne uređaje u pružanju usluge cestovnog prijevoza, ali i ostale vozače.

Neki od načina poboljšanja sigurnosti cestovnog prometa su preventivno djelovanje s ciljem podizanja svijesti i edukacija vozača o negativnom utjecaju mobilnih uređaja na ponašanje vozača tijekom vožnje. Navedeno se može postići boljim informiranjem o štetnom utjecaju korištenja mobilnih uređaja na ponašanje vozača tijekom vožnje, kroz raznolike ali intenzivne i brojne promotivne aktivnosti i radionice koje će se organizirati na području cijele RH.

Ciljevi ovog projekta su bolje podizanje svijesti, informiranje i edukacija, unaprjeđenje prevencije korištenja mobilnih uređaja te smanjivanje negativnog utjecaja na ponašanje vozača tijekom vožnje. Pratit će se ponašanje vozača u realnoj vožnji i testiranja na poligonu sigurne vožnje. Provest će se anketna istraživanja vozača osobnih vozila i profesionalnih vozača diljem RH. Posebna pozornost usmjerit će se na istraživanje ponašanja i informiranje turista za vrijeme sezonskih gužvi.

Na osnovu dobivenih spoznaja formirat će se baza znanja koja će biti temelj kod uspostave jedinstvenog nacionalnog Web 2.0 portala otvorenog pristupa za prezentaciju i distribuciju relevantnih informacija o negativnom utjecaju mobilnih uređaja na sigurnost u cestovnom prometu. Dio aktivnosti projekta usmjeren je na promotivne aktivnosti i organizaciju više radionica i okruglih stolova.


Povratak