Trenutna pozicija i dužnosti:

Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanjaEmail:

ivan.jovovic@fpz.unizg.hr

Akademske društvene mrežeObrazovanje i osposobljavanje:

2009. –  Cisco Certified Network Associate

NetAkademija & Sveučilište u Zagrebu

2009. –  dipl.ing.

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

2001. –  Tehničar za računalstvo

Tehnička škola Ruđer Bošković, Zagreb

2000. –  Elektroničar – mehaničar

Elektrostrojarska obrtnička škola, Zagreb


Nositelj/ica na predmetima:
(Suradnik/ica)

Preddiplomski studij (asistent):

Održavanje telematičkih sustava (predavanja, auditorne vježbe, seminar)

Komutacijski procesi i sustavi (predavanja, auditorne vježb)


Radno iskustvo:

2019.  Stručni suradnik

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

2009.  - 2019. Asistent

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

2008. – 2009.  Demonstrator

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

2005. – 2007.  Referent

Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb

2001. – 2002.  Računalni tehničar

SMT spektar d.o.o., Velika Gorica

2001.  Praktikant

Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb

1997. – 2000.  Praktikant

Mikel elektronik d.o.o.,Velika Gorica


Tehničke vještine i priznanja:

2020. Osobna učinkovitost, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti

2018. Ishodi učenja u visokoškolskoj nastavi i konstruktivno poravnanje, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti

2014. Nastavne metode – Metodičko stručno usavršavanje u tehničkom području, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti

2011. Transfer tehnologije, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa u suradnji s Human Dynamics konzorcijem

2009. Cisco Certified Network Associate, NetAkademija i Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

2006. Rektorova nagrada za rad " Interaktivna aplikacija za stvarnovremeno informiranje studenata putem mobilnih terminalnih uređaja "


Područja interesa:

Izrada Internet stranica, kreiranje informacijsko-komunikacijskih aplikativnih rješenja i usluga, implementacija i razvoj modula GIS sustava, implementacija i razvoj modula LBS sustava, korištenje GNSS komponenata u svrhu prometnih istraživanja, napredno poznavanje elektroničkih komponenata računala i mobilnih terminalnih uređaja, problematika terminalne i mobilne terminalne opreme, sigurnost primjene i forenzička analiza terminalnih uređaja, pouzdanost informacijsko-komunikacijskih sustava, Informacijsko komunikacijske tehnologije, usluge i tehnologije bazirane na lokaciji korisnika, simulacijski procesi unutar informacijsko komunikacijskog prometa, razvoj i eksploatacija pomoćnih tehnologija u prometu


Znanstvena i stručna djelatnost:

Znanstveni i stručni projekti:

2023. Hrvatska kvantna komunikacijska infrastruktura (engl. Croatian Quantum Communication Infrastructure) - CroQCI (101091513 — CroQCI — DIGITAL-2021-QCI-01), izvor financiranja: DEP - Digital Europe Programme (DIGITAL), 2023.-2025.

2022. Preventivno edukativni program "NE mobitelu u vožnji", izvor financiranja: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike hrvatske (NPSCP). 2022.-2023.

2022. Modeliranje inovativnog ekosustava za pružanje IoT usluga u autonomnim sustavima, izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu iz programa potpore, 2022.

2021. Izazovi informacijsko-komunikacijskih mreža i tehnologija, usluga i korisničke opreme pri uspostavi okruženja Society 5.0:Faza 2, izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu iz programa potpore, 2021.

2020. Unapređenje i provedba stručne prakse na Fakultetu prometnih znanosti (PRISTUP FPZ), izvor financiranja: Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (UP.03.1.1.04), 2020-2023.

2020. Izazovi informacijsko-komunikacijskih mreža i tehnologija, usluga i korisničke opreme pri uspostavi okruženja Society 5.0, izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu iz programa potpore, 2020.

2019. Analiza obilježja generiranog podatkovnog prometa raznovrsnih terminalnih uređaj, izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu, 2019. - 2020.

2018. Analiza obilježja generiranog podatkovnog prometa raznovrsnih terminalnih uređaj, izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu iz programa potpore, 2018. - 2019.

2017. Utjecaj korištenja mobilnih uređaja na ponašanje vozača tijekom vožnje, izvor financiranja: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike hrvatske (NPSCP). 2017.-2018.

2017. Analiza obilježja generiranog podatkovnog prometa raznovrsnih terminalnih uređaj, izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu iz programa potpore, 2017. - 2018.

2015. Istraživanje konteksta korištenja pametnih mobilnih uređaja i povezanih informacijsko komunikacijskih usluga, izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu iz programa potpore, 2015.

2014. Istraživanje mogućnosti primjene koncepta IoT za poboljšanje kretanja slijepih i slabovidnih osoba prometnom mrežom, izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu iz programa potpore, 2014.

2013. Informacijsko-komunikacijske usluge za kretanje prometnom mrežom osoba smanjene i otežane pokretljivosti, izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu iz programa potpore, 2013.

Znanstvena bibliografija:

U autorstvu i koautorstvu objavio je više od trideset znanstvenih radova u znastvenim časopisima, znanstvenim knjigama i zbornicima radova s međunarodnih znanstvenih konferencija (za detalje vidjeti poveznice na akademske društvene mreže).


Značajni radovi:

1.) Grgurević, Ivan; Jovović, Ivan; Ištvanović, Luka; Brodarić, Allen.
Analysis of the Form and Frequency of Failures of User Information and Communication Equipment // Proceedings of 7th Conference "MAINTENANCE 2022" / Hadžikadunić, Fuad ; Petković, Darko (ur.).
Zenica: University of Zenica, Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, 2022. str. 97-104

2.) Forenbacher, Ivan; Husnjak, Siniša; Jovović, Ivan; Bobić, Mislav.
Throughput of an IEEE 802.11 Wireless Network in the Presence of Wireless Audio Transmission: a Laboratory Analysis // Sensors, 21 (2021), 8; 2620, 14

3.) Jovović, Ivan; Husnjak, Siniša; Forenbacher, Ivan; Maček, Sven.
Innovative Application of 5G and Blockchain Technology in Industry 4.0 // EAI Endorsed Transactions on Industrial Networks and Intelligent Systems, 6 (2019), 18

4.) Forenbacher, Ivan; Husnjak, Siniša; Cvitić, Ivan; Jovović, Ivan.
Determinants of mobile phone ownership in Nigeria // Telecommunications policy, 43 (2019), 7; 101812, 12

5.) Jovović, Ivan; Peraković, Dragan; Husnjak, Siniša.
The Impact of Using Modern Information and Communication Equipment and Services on Driving Safety. // Promet - Traffic & Transportation. 30 (2018) , 5; 635-645.

6.) Peraković, Dragan; Grgurević, Ivan; Šarić, Željko; Forenbacher, Ivan; Husnjak, Siniša; Jovović, Ivan; Cvitić, Ivan; Kordić, Gordana; Sente, Rosana Elizabeta; Zorić, Petra.
Using mobile devices while driving in Croatia – preliminary analysis // Proceedings of The 5th International Virtual Research Conference in Technical Disciplines (RCITD-2017) / Mokrys, Michal ; Badura, Stefan ; Peraković, Dragan (ed.), Zilina, Slovak Republic : EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2017. 56-61.

7.) Husnjak, Siniša; Peraković, Dragan; Forenbacher, Ivan; Jovović, Ivan.
Identification and Prediction of User Behavior Depending on the Context of the Use of Smart Mobile Devices // Proceedings of the 26th DAAAM International Symposium / B. Katalinic (ed.), Vienna, Austria : DAAAM International, 2016. 0462-0469.

8.) Jovović, Ivan; Forenbacher, Ivan; Periša, Marko.
Massive Machine-Type Communications: An Overview and Perspectives Towards 5G // RCITD - Proceedings in Research Conference in Technical Disciplines 2015 / Mokrys, Michal ; Badura, Stefan (ed.), Zilina : EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2015. 32-37.

9.) Peraković, Dragan; Jovović, Ivan; Sobota, Darko.
The model of system for marketing promotion based on user location // Proceedings in Conference of Informatics and Management Sciences / Ing. Michal Mokrys ; Ing. Stefan Badura, Ph.D. (ed.), Zilina : EDIS - Publishing Institution of the University of Žilina, 2015.

10.) Husnjak, Siniša; Peraković, Dragan; Jovović, Ivan.
Possibilities of Using Speech Recognition Systems of Smart Terminal Devices in Traffic Environment. // Procedia Engineering. 69 (2014) ; 778-787.

11.) Periša, Marko; Jovović, Ivan; Forenbacher, Ivan.
A Conceptual Applicative Solution for Helping People with Reduced Mobility // RCITD 2014 Proceedings in Research Conference In Technical Disciplines / Ing. Michal Mokrys ; Ing. Stefan Badura, Ph.D. (ed.). Zilina : EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2014. 82-85.

12.) Peraković, Dragan; Jovović, Ivan; Magušić, Radmila.
An Influence Study of the Use of Modern Communication Equipment on Traffic Safety // Conference Proceedings of 15th International Conference on Transport Science ICTS 2012 / Zanne, Marina ; Bajec, Patricija (ed.). Portorož : Uneversity of Ljubljana, Faculty of Maritime Studies and Transport, 2012. 1-10.

13.) Peraković, Dragan; Remenar, Vladimir; Jovović, Ivan.
XaaS Services as Modern Infrastructure of ITS in the Republic of Croatia // Proceedings of 19th ITS World Congress Vienna, Vienna, 2012. 1-8.

14.) Peraković, Dragan; Remenar, Vladimir; Jovović, Ivan.
Modelling of System for Transport and Traffic Information Management in Republic of Croatia // Cutting Edge Research in New Technologies / Volosencu, Constantin (ed.), Rijeka : InTech, 2012. Str. 305-326

15.) Peraković, Dragan; Remenar, Vladimir; Jovović, Ivan.
Model of the New LMS Generation with User-Created Content // New Trends in Technologies: Devices, Computer, Communication and Industrial Systems / Meng Joo Er (ed.), Rijeka : Sciyo, 2010. Str. 179-196.

16.) Peraković, Dragan; Jovović, Ivan; Forenbacher, Ivan.
Analysis of the Possibilities and Effects of Implementing Interactive Application for Mobile Terminal Devices in m- Learning System at the Faculty of Transport and Traffic Sciences // Proceedings of the ITI 2009 31stInternational Conference on Information Technology Interfaces / Luzar-Stiffler, Vesna ; Jarec, Iva ; Bekic, Zoran (ed.), Zagreb : SRCE, University of Zagreb, University Computing Centre, 2009. 27-28.

17.) Forenbacher, Ivan; Jovović, Ivan.
Interactive applications for real-time informing students via mobile terminal devices // University of Zagreb, Work Receives Rector Award for Academic Year 2005/2006, Zagreb, 2006


Članstvo u udrugama:

DAAAM International - Danube Adria Association For Automation & Manufacturing

TM Forum - TeleManagement Forum

UP2DATE - Centar za istraživanje, edukaciju i primjenu novih znanja

IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers

TIA - Telecommunications Industry Association

EAI - European Alliance for Innovation

ITU - International Telecommunication Union

ETSI - European Telecommunications Standards Institute

AMAC-FSC - Hrvatska udruga diplomiranih inženjera i inženjera Fakulteta prometnih znanosti