Trenutna pozicija i dužnosti:

Docent

Voditelj Laboratorija za sigurnost i forenzičku analizu informacijsko-komunikacijskog sustava 

Znanstveni suradnikEmail:

ivan.cvitic@fpz.unizg.hr

Akademske društvene mreže


Obrazovanje i osposobljavanje:

2020. – dr. sc. 

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

2013. – mag. ing. traff.

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

2011. – univ. bacc. ing. traff.

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu


Nositelj/ica na predmetima:
(Suradnik/ica)

Preddiplomski studij (Suradnik):

Informacije i komunikacije 

Terminalni uređaji 

Diplomski studij (Suradnik):

Sustavi elektroničkog poslovanja 

Sigurnost i zaštita informacijsko komunikacijskog sustava 

Forenzička analiza informacijsko komunikacijskog sustava 

Projektiranje informacijsko komunikacijskih usluga


Radno iskustvo:

2023 - Docent

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

2023 - Voditelj Laboratorija za sigurnost i forenzičku analizu informacijsko-komunikacijskog sustava

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

2023 - savjetodavni član EuroQCI tematske radne skupine (ETWG) za područje arhitekture te interoperabilnosti i standardizacije

2023 - Član Projektnog tima projekta Croatian Quantum Communication Infrastructure - CroQCI (101091513 — CroQCI — DIGITAL-2021-QCI-01)

operativno tijelo projekta CroQCI na razini konzorcija. Fokus tijela je nadzor provedbe projektnih aktivnosti i osiguravanje pravovremene i učinkovite provedbe svih projektnih aktivnosti.  

2022 - Član CEN-CENELEC fokus grupe za kvantne tehnologije (CEN-CENELEC FGQT)

Fokus grupa za kvantne tehnologije za cilj ima razvoj smjernica za standardizaciju kvantne tehnologije kroz opis aspekata koje je potrebno standardizirati.

2021 - Član tematskog inovacijskog vijeća za sigurnost

Glavno koordinacijsko tijelo za tematsko prioritetno područje "Sigurnost", predviđeno Strategijom pametne specijalizacije Republike Hrvatske.

2020. - 2023. Poslijedoktorand
Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 
2014. - 2020. Asistent

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu


Tehničke vještine i priznanja:

Relacijske baze podataka, MS Visual Studio C#™, T-SQL jezik, UML, MS SQL Server,  Eclipse i NetBeans razvojna okruženja, C#, Python, Java, Linux OS, alati za analizu i penetracijska testiranja informacijsko komunikacijskih sustava (npr. nmap, wireshark, xplico, ettercap), primijenjeno strojno učenje, procjena rizika informacijsko-komunikacijskog sustava, detekcija anomalija u mreži 

2013. Dekanova nagrada za stručni rad pod nazivom „Razvoj sustava za upravljanje repom studentske službe Fakulteta prometnih znanosti“

2015. Dobitnik FESTO stipendije 

2015. Nagrada za najbolju prezentaciju znanstvenog članka "Classification of Security Risks in the IoT Environment" na 26. znanstvenoj konferenciji DAAAM (Danube Adria Association for Automation & Manufacturing) održanoj u Zadru

2020. - EAI Distinguished Member  (0.5% najistaknutijih članova EAI zajednice)

2021. - Nagrada za posebna postignuća u znanstveno-istraživačkom radu (Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti)

2022.Nagrada za najbolji znanstveni rad pod naslovom Concept, architecture and performance testing of a smart home environment for the visually impaired persons autora Marka Periše, Ivana Cvitića, Petre Zorić i Ivana Grgurevića na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji EAI MMS 2022 - 7th EAI International Conference on Management of Manufacturing Systems održanoj od 5. do 7. listopada 2022. u Krynica-Zdrój, Poljska.

 


Područja interesa:

Sigurnost i zaštita informacijsko komunikacijskog sustava, mrežna sigurnost, IoT sigurnost, sigurnost cloud okruženja, metode zaštite virtualnih okruženja, metode i mehanizmi zaštite dostupnosti usluge, primjenjeno strojno učenje i umjetna inteligencija, kvantne komunikacije.


Znanstvena i stručna djelatnost:

Znanstveni radovi i članci:

U autorstvu i koautorstvu objavio je više od 60 znanstveni i stručnih radova.

2022. - trenutno - Associate Editor u časopisu Journal of Cyber Security Technology (Taylor&Francis)

2021. - trenutno - Gost urednik posebnog izdanja međunarodnog znanstvenog časopisa MDPI Electronics pod naslovom New Advances and Challenges in Communication Networks, 2nd Edition

2020. - trenutno - Član uredničkog odbora međunarodnog znanstvenog časopisa MDPI Electronics  (WoSCC, IF2019:2.412, Q2) 

Recenzent za međunarodne znanstvene časopise:

- IEEE Internet of Things Journal  (WoSCC, IF: 9.936, Q1)

- Nature Scientific Report (WoSCC, IF: 4.380, Q1)

Springer Wireless Networks  (WoSCC, IF2020: 2.602, Q2)

- Elsevier Computer & Security  (WoSCC, IF2020: 4.438, Q1)

MDPI Electronic  (WoSCC, IF2020:2.690, Q2) 

MDPI Energies (WoSCC, IF2020: 3.252, Q2)

MDPI Applied Sciences (WoSCC, IF2020: 2.838, Q1)

- MDPI Symmetry (WoSCC, IF2020 = 2.940, Q2)

MDPI Sensors  (WoSCC, IF2020 = 3.847, Q1)

MDPI Mathematics (WoSCC, IF2020 = 2.592, Q2)

PROMET Traffic&Transportation (WoSCC, IF2020: 0.898, Q2)

IET Networks (WoSCC IF2020: 3.611, Q2)

- Hindawi Security and Communication Networks (WoSCC IF: 1.791, Q2)

- MDPI Journal of Sensor and Actuator Networks

 - MDPI Information

 


Značajni radovi:

Suradnik:

Croatian Quantum Communication Infrastructure - CroQCI (101091513 — CroQCI — DIGITAL-2021-QCI-01), grant: DEP - Digital Europe Programme (DIGITAL), 2023.-2025.

Ekstrakcija i analiza forenzički prihvatljivih digitalnih dokaza vozila, mobitela i aplikacija, voditelj: Dragan Peraković, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike hrvatske (NPSCP). 2022.-2023.

Preventivno edukativni program "NE mobitelu u vožnji", voditelj: Dragan Peraković, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike hrvatske (NPSCP). 2022.-2023.

Izazovi informacijsko-komunikacijskih mreža i tehnologija, usluga i korisničke opreme pri uspostavi okruženja Society 5.0:Faza 2, voditelj projekta: prof. dr. sc. Dragan Peraković, izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu, 2021.

Izazovi informacijsko-komunikacijskih mreža i tehnologija, usluga i korisničke opreme pri uspostavi okruženja Society 5.0, voditelj projekta: prof. dr. sc. Dragan Peraković, izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu, 2020.

Analiza obilježja generiranog podatkovnog prometa raznovrsnih terminalnih uređaj, voditelj projekta: prof. dr. sc. Dragan Peraković, izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu, 2019. - 2020.

Sustav automatskog identificiranja i informiranja mobilnih entiteta u prometnom sustavu (projekt u sklopu programa potpore Sveučilišta u Zagrebu, broj TP104), 2015. 

HŽ Infrastruktura d.o.o., Studija implementacije sustava informiranja putnika na željezničkoj mreži, 2019. – 2020.

Hrvatske ceste d.o.o., Studija za pružanje multimodalnih informacija u prometu, 2019.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Informatička podrška za ispitivanje organizacijske klime, 2018.

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike hrvatske 2011. – 2020. Utjecaj korištenja mobilnih uređaja na ponašanje vozača tijekom vožnje, Zavod za informacijsko-komunikacijski promet Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 2017. – 2018.


Članstvo u udrugama:

EAI - European Alliance for InnovationsDAAAM - Danube Adria Association For Automation & ManufacturingTM Forum, ITS - The International Telecommunications Society