Zavod za informacijsko komunikacijski promet (u daljnjem tekstu: Zavod) jedan je od zavoda na Odsjeku Promet u sklopu kojega djeluju katedre:

  • Katedra za informacijsko komunikacijske sustave i mreže,
  • Katedra za upravljanje informacijsko - komunikacijskim uslugama i
  • Katedra za teoriju telekomunikacijskog prometa.

Laboratoriji pri Zavodu:

  • Laboratorij za sigurnost i forenzičku analizu informacijsko komunikacijskog sustava, 
  • Laboratorij za modeliranje i optimiranje informacijsko komunikacijskih mreža i usluga i
  • Laboratorij za razvoj i primjenu informacijsko-komunikacijskih pomoćnih tehnologija

Misija

Zavod za informacijsko komunikacijski promet je znanstveno-nastavna i istraživačko-razvojna ustrojbena jedinica Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu koja stvara, prenosi i primjenjuje znanje u području informacijsko komunikacijskog prometa i pripadnih tehnologija.

Vizija

Zavod za informacijsko komunikacijski promet Fakulteta prometnih znanosti želi postati regionalno znanstveno-nastavno i istraživačko-razvojno središte izvrsnosti u području informacijsko komunikacijskog prometa i pripadnih tehnologija, integrirano u europsku mrežu srodnih organizacija.