Trenutna pozicija i dužnosti:

 • Predstojnik Zavoda za Informacijsko komunikacijski promet
 • Voditelj katedre za upravljanje informacijsko - komunikacijskim uslugama
 • Redoviti profesorEmail:

dragan.perakovic@fpz.hr

Akademske društvene mreže

Obrazovanje i osposobljavanje:

2005. – dr.sc.

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

2003. – mr.sc.

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

1995. – dipl.ing.

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu


Nositelj/ica na predmetima:
(Suradnik/ica)

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

Preddiplomski studij (nositelj kolegija):

 • Informacije i komunikacije
 • Informacijski sustavi mrežnih operatera
 • Održavanje telematičkih sustava
 • Terminalni uređaji

Diplomski studij (nositelj kolegija):

 • Projektiranje informacijsko komunikacijskih usluga
 • Sigurnost i zaštita informacijsko komunikacijskog sustava
 • Simulacije u prometu
 • Sustavi elektroničkog poslovanja
 • Sustavi pomoćnih tehnologija u prometu
 • Forenzička analiza informacijko-komunikacijskog sustava

Poslijediplomski studij (nositelj kolegija):

 • Prometne mreže
 • Teorija prometne sigurnosti


Radno iskustvo:

2017. - danas    Redoviti profesor

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

2011. - 2017.     Izvanredni profesor

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

2010.  - danas   Predstojnik Zavoda iza Informacijsko komunikacijski promet

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

2010. - danas    Voditelj Katedre za upravljanje informacijsko - komunikacijskim uslugama

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

2008. – 2014.    Voditelj Centra za ICT FPZ-a

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

2006. –  2011.   Docent

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

2006. – 2010.    Voditelj katedre za ICT u prometnom sustavu

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

2004. – 2006.    Voditelj katedre za tehniku komunikacija

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

1995. – 2006.    Asistent, Viši Asistent

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

1995.                 Stručni suradnik

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu


Tehničke vještine i priznanja:

Certificate of UFED Ultimate Certification course – certified to operate with UFED system, Cellebrite Ltd., 4/2013, London, GB

Certificate of Professional Grade Engineers of Traffic and Transport Technology / Postal - Traffic Information and Communication, Croatian Chamber of Traffic and Transport Technology, 2010, Zagreb, Croatia

 


Područja interesa:

Forenzička analiza elemenata informacijsko komunikacijskog sustava (e-forenzika/digitalna forenzika); modeliranje informacijsko komunikacijskih sustava te njihova primjena u okruženju prometnog sustava i Industriji 4.0; simulacije u prometu;  projektiranje i razvoj novih komunikacijskih usluga i programskih modula; razvoj web baziranih i mobilnih riješenja; komunikacijski segment inteligentnih transportnih sustava (ITS); lokacijski bazirane usluge (LBS);  održavanje telematičkih sustava; računalne mreže i protokoli.


Znanstvena i stručna djelatnost:

Znanstveni i stručni projekti:

2017. - danas   Analiza obilježja generiranog podatkovnog prometa raznovrsnih terminalnih uređaja

2017. - 2018.   Utjecaj korištenja mobilnih uređaja na ponašanje vozača tijekom vožnje (projekt u sklopu Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa (MUP), za Područje 7. Mobitel; Pod područje: a) Korištenje mobitela za vrijeme vožnje, https://www.facebook.com/NEmobiteluUvoznji/)

2015.  - 2016.   Istraživanje konteksta korištenja pametnih mobilnih uređaja i povezanih informacijsko komunikacijskih usluga

2014.  - 2015.   Istraživanje mogućnosti primjene koncepta IoT za poboljšanje sigurnosti kretanja slijepih i slabovidnih osoba prometnom mrežom

2013. – 2014.   Informacijsko-komunikacijske usluge za kretanje prometnom mrežom osoba smanjene i otežane pokretljivosti

2013. – 2014.   GIFT Projekt (Green Intermodal Freight Transport)

2012. – 2014.   HINT Projekt (Harmonized Inland Navigation Transport through education and information technology)

2008. – 2012.   CiViTAS ELAN: Mobilising citizens for vital cities

2007. – 2013.   Defining Intermodal Transport Corridors Using Multi-criteria Decision-making

2002. – 2005.   Methods of development of integrated Intelligent Transportation systems

1995. – 1997.   Razvoj prometne infrastrukture

 

Idejni je autor niza programskih rješenja primjenjivih u poslovanju FPZ-u.

Knjige:

Autor ili koautor 12 poglavlja u međunarodnim znanstvenim knjigama.

Znanstveni radovi i članci:

Autor ili koautor je više od 130 znanstvenih radova u časopisima i zbornicima radova s međunarodnih znanstvenih skupova.

 

Glavni je urednik časopisa International Journal of Cyber-Security and Digital Forensics (IJCSDF) - LINK: http://sdiwc.net/ijcsdf

Recenzent niza indexiranih časopisa (PROMET - Traffic&Transportation, Wireles Networks, IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine, ...).

Član organizacijskog  (RCITD, POWA, MMS) i znanstvenog odbora niza međunarodnih znanstvenih konferencija.

 


Značajni radovi:

 Award for the best paper of the Conference TRDI 2015


Članstvo u udrugama:

IEEE, no. 92587895; IEEE Communications Society

European Alliance for Innovation (EAI), EU

Association for promotion of innovative technologies - InnovativeFET, Croatia

International Association for Technological Development and Innovations, Ukraine,  no. 0021

DAAAM International, no. 20589

Society of Digital Information and Wireless Communications (SDIWC), ID: 1110

Odbor za PiT promet Znanstvenog vijeća za promet HAZU

Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta

Udruga diplomiranih inženjera i inženjera Fakulteta prometnih znatnosti AMAC

 

 

BITNIJI LINKOVI:

- EAI International Conference on Management of Manufacturing Systems (MMS):          http://manusystems.org

- Society of Digital Information and Wireless Communications (SDIWC):                             http://sdiwc.net

International Journal of Cyber-Security and Digital Forensics (IJCSDF):                            http://sdiwc.net/ijcsdf

International Virtual Research Conference In Technical Disciplines (RCITD):                    http://www.rcitd.com