Znanstveno-istraživačka aktivnost temelji se na konstantnom sudjelovanju na znanstvenim kongresima i konferencijama u inozemstvu te Republici Hrvatskoj.

U radovima se istražuju područja:

  •     modeliranje informacijsko komunikacijskih sustava te njihova primjena u okruženju prometnog sustava,
  •     simulacije u prometu,
  •     sigurnost i zaštita informacijsko komunikacijskih sustava,
  •     forenzička analiza informacijsko komunikacijskog sustava,
  •     projektiranje i razvoj novih komunikacijskih usluga i programski modula,
  •     e-learning u području tehnologije prometa,
  •     mogućnosti primjene ICT kao pomoćnih tehnologija za uključivost osoba s invaliditetom i dr.

Projekti na kojima su sudjelovali djelatnici Zavoda, te sudjeluju i danas :

2022. - 2023.

Modeliranje inovativnog ekosustava za pruženje IoT usluga u autonomnim mrežama


2021. - 2022.

Modeliranje inovativnog ekosustava za pruženje IoT usluga u autonomnim sustavima


2020. - 2021.

Izazovi informacijsko-komunikacijskih mreža i tehnologija, usluga i korisničke opreme pri uspostavi okruženja Society 5.0 (faza 2.)


2019. - 2020.

Izazovi informacijsko-komunikacijskih mreža i tehnologija, usluga i korisničke opreme pri uspostavi okruženja Society 5.0 (faza 1.)


2017. - 2018.

Vrednovanje postojećih sustava za podršku dijeljenju informacija korisnicima zajedničkih vožnji osobnim vozilima temeljenih na Cloud Computingu


2017. - 2019.

Analiza obilježja generiranoga podatkovnog prometa raznovrsnih terminalnih uređaja


2017. - 2018.

Modeliranje sustava identifikacije prometnih entiteta u IoT okruženju


2015. - 2016.

Sustav automatskog identificiranja i informiranja mobilnih entiteta u prometnom sustavu


2015. - 2016.

Istraživanje konteksta korištenja pametnih mobilnih uređaja i povezanih informacijsko komunikacijskih usluga


2014. - 2015.

Istraživanje mogućnosti primjene koncepta IoT za poboljšanje sigurnosti kretanja slijepih i slabovidnih osoba prometnom mrežom


2013. - 2014.

Informacijsko-komunikacijske usluge za kretanje prometnom mrežom osoba smanjene i otežane pokretljivosti


2013. - 2014.

GIFT Projekt (Green Intermodal Freight Transportation)


2012. - 2014.

HINT Projekt (Harmonized Inland Navigation Transport through Education and Information Technology)


2011. - 2012.

Ispitni poligon za osobe s invaliditetom, Fond za razvoj sveučilišta


2011. - 2012.

Standardizacija prikupljanja i obrade podataka u cilju znanstvenog i ekonomskog razvoja prometnog sektora


2011. - 2013.

ICT and e-Learning and Intermodal Transport


2011. - 2013.

Parametri utjecaja okoline na razvoj infrastrukture i prometnih sustava


2008. - 2012.

CIVITAS ELAN: Mobilising Ctizens for Vital Cities


2008. - 2009.

Strategija razvoja intermodalnog prometnog sustava i središta intermodalne mreže u Republici Hrvatskoj - INTERMODARH


2007. - 2013.

Definiranje intermodalnih transportnih koridora višekriterijskim odlučivanjem


2002. - 2005.

Metode razvoja integriranog ITS sustava