Vrijeme trajanja projekta

2013.   -   2014.

Financiranje projekta

EU projekt

Glavni cilj GIFT projekta je mapiranje, analiza i ocjena stanja prometnog sektora regija jugoistočne Europe te prijedlog nove politike i strategije u infrastrukturi, procesima, imovini, ICT-u, propisima, normama i sinkronizaciji / standardizaciji pitanja radi promicanja inovativnih ekološki prihvatljivih intermodalnih cestovnih prijevoznih koridora. GIFT projekt obuhvaća  tri paneuropska prometna koridora, odnosno IV, V i VII koji pokrivaju gotovo cijelu regiju jugoistočne Europe. Kako bi se ispunio početni cilj, GIFT Konzorcij će mapirati i procijeniti trenutno stanje u pogledu prometne strategije, poslovanja i politike triju odabranih koridora. Nakon toga, na temelju nalaza analize, projekt će sintetizira konkretne i praktične prijedloge za poboljšanje trenutne prometne mreže i relevantne politike za promicanje zelenog transporta u odabranim koridora. Kako bi se procijenila učinkovitost prijedloga, GIFT projekt razvija niz alata za testiranje svog rada. Cilj je procijeniti utjecaj predloženih poboljšanja i politika u smislu trajanja putovanja, troška, rizika i emisije CO2.


Povratak