Vrijeme trajanja projekta

2011.   -   2013.

Financiranje projekta

Nacionalni projekt

Povećanje prometa izravno utječe na povećanje onečišćenja okoliša bukom i ispušnim plinovima. Porastom gustoće zračnog prometa zrakoplovi postaju sve veći zagađivači okoliša bukom koja utječe na kvalitetu života i zdravlje populacije, posebice u blizini zračnih luka. U turistički orijentiranom hrvatskom priobalju javljaju se potrebe za izgradnjom aerodroma i heliodroma manjih kapaciteta u cilju što bržeg prijevoza turista do krajnjeg odredišta. U takvom okruženju, iako uz prosječno mali intenzitet prometa, onečišćenje, posebice bukom, može biti ograničavajući čimbenik razvoja prometne infrastrukture, odnosno utjecati na navigacijske procedure i cjelokupnu organizaciju prometa. Težište bi znanstvenih istraživanja ovog projekta poglavito bilo razvijanje modela prognoziranja buke više vrsta zrakoplova opće avijacije (aviona i helikoptera) u okolišu pojedinih manjih aerodroma u Republici Hrvatskoj te njihova verifikacija kroz odgovarajuća standardizirana terenska mjerenja i analize. Posebno bi se provela istraživanja medicinskih, ergonomskih i sigurnosnih aspekata buke zrakoplova unutar kabinskog prostora, te utjecaja buke na aerodromsko osoblje i stanovništvo u neposrednom okolišu aerodroma. Pored navedenih, istraživanja u sklopu ovog projekta biti će usmjerena na praćenje, evaluaciju i projekciju svih ekoloških parametara koji predodređuju razvoj transportnih sustava i infrastrukture.


Povratak