Vrijeme trajanja projekta

2017.   -   2018.

Financiranje projekta

Fakultetski projekt

Dinamički carpooling (carsharing) podržan informacijsko-komunikacijskim tehnologijama (ICT) i uslugama predstavlja nadogradnju tradicionalnog i povremenog carpoolinga te suvremeni način povezivanja korisnika. Dinamičke ili stvarnovremenske carpooling usluge imaju tendenciju oslanjanja na sličan skup tehnologija i dijele slične značajke. Temeljni zahtjevi dinamičkog carpoolinga uključuju različite elemente koji čine vrijednosni lanac ICT-a u sustavu dinamičkog carpoolinga: mreža, poslužitelji, usluge, aplikacije, korisnička oprema, sadržaj i dr. Jedan od suvremenih integrativnih pristupa iz informacijsko-komunikacijske domene je primjena koncepta Računarstva u oblaku (engl. Cloud computing) koji osigurava fleksibilnost u pogledu lokacije pristupa računalnim resursima. Brojni su koncepti primjene Cloud computinga za različite dionike i usluge iz sektora prometa koji omogućavaju odgovarajući mrežni pristup na zahtjev (on-demand) za dijeljenje konfigurabilnih računalnih resursa, kao što su upravo elementi vrijednosnog lanca (mreža, poslužitelji, spremišta podataka, aplikacije i servisi ili određene usluge). U sklopu predložene prijave predmetne potpore primjenjivost je usko povezana s interakcijom dionika sustava dinamičkog carpoolinga i odabirom odgovarajuće razine usluge Cloud computinga. Cloud computing usluge pružaju dinamički skalabilne usluge putem Interneta na zahtjev, a korisnik mora biti u mogućnosti odabrati odgovarajuće usluge u skladu sa svojim potrebama. Za odabir odgovarajuće Cloud computing usluge i vrednovanje svih elemenata pratećih sustava predlaže se korištenje višekriterijske analize (Multicriteria Decision Analysis/Making, MCDA/MCDM). Višekriterijsko odlučivanje jedno je od vrlo rastućih područja operacijskih istraživanja (engl. Operational Research, OR) koje se bavi tehnikama za rješavanje višekriterijskog problema kao što je primjerice problem odabira usluga Cloud computinga.

Cilj projekta je analizirati postojeće sustave podrške za dijeljenje informacija korisnicima carpoolinga i carsharinga temeljenih na Cloud computingu primjenom različitih metoda višekriterijske analize, kao što su Analitički hijerarhijski/mrežni proces, Promethee i dr.

Svrha projekta je utvrditi primjenjivost raspoloživih metoda višekriterijske analize pri dizajniranju Cloud computing sustava usmjerenog na korisnike carpoolinga i carsharinga.

Projektom se očekuje state-of-the-art praktičnih aspekata provedbe višekriterijske analize pri dizajniranju Cloud computing sustava te usporedna analiza i sumiranje odabira postojećih Cloud computing usluga vezanih za sustave zajedničkih vožnji osobnim vozilima.


Povratak