Vrijeme trajanja projekta

2013.   -   2014.

Financiranje projekta

Sveučilišni projekt

Razvoj suvremenih informacijsko-komunikacijskih (IK) sustava rezultira sve većom primjenom novih rješenja i usluga uz korištenje sve naprednijih i kompleksnijih korisničkih uređaja. Pretpostavka za navedeno je sve bolja, učinkovitija i sigurnija komunikacijska mrežna infrastruktura. Usluge i aplikacije razvijene za mobilne terminalne korisničke uređaje (MTU) danas pružaju sve veću informiranost korisnika u realnom vremenu,  koja se može temeljiti na lokaciji korisnika (primjenom primjerice GNSS, NFC, RfID, Wi-Fi i sl. tehnologija). Jednostavnost i pouzdanost primjene MTU, kod osoba smanjenje i otežane pokretljivosti (ciljana skupina korisnika - CSK), jedan je od osnovnih preduvjeta za njihovo uključivanje u svakodnevnicu. Posebnu pažnju potrebno je usmjeriti na različite CSK-a, od kojih se ističu osobe sa specifičnim stupnjem i vrstom invaliditeta (slijepe i slabovidne osobe),  koje se kreću prometnom mrežom. Pouzdanost lanca isporuke usluga posebno se ističe u slučaju ovisnosti korisnika o primjeni pojedine usluge, gdje nedostupnost komunikacijske mreže ili usluge, može dodatno ugroziti korisnika. Navedeno se posebno ističe pri primjeni aplikacija navigacije ili stvarno-vremenog informiranja korisnika. Do sada provedena istraživanja na Fakultetu prometnih znanosti dala su doprinos konceptualnom razvoju tehničko-tehnoloških rješenja novih komunikacijskih usluga.   Pri razvoju usluga za CSK-a, sa specifičnim stupnjem i vrstama invaliditeta nužno je istraživanje usmjeriti na: definiranje specifičnih korisničkih zahtijeva,  utvrđivanje ograničenja u primjeni te analiza problematike edukacije korisnika u primjeni usluge/MTU. Identifikacija relevantnih parametara za sigurno kretanje CSK-a prometnom mrežom jedan je od ciljeva istraživanja. Temeljem toga definirati će se korisnički zahtjevi prema specifičnostima, koji će predstavljati podlogu za razvoj i primjenu novih IK usluga u prometnom sustavu. Jedan od ciljeva je i definiranje novog vrijednosnog lanca isporuke usluge. Modeliranje korisničke baze znanja te edukacija korisnika o primjeni novih rješenja i usluga temeljit će se na sinergijskom djelovanju u polju tehnologije prometa i transporta, te polju edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti.  Za potrebe ostvarivanja ciljeva nužno je provesti analizu tehničko-tehnoloških karakteristika primjenjive korisničke opreme i dostupnih aplikativnih rješenja uzimajući u obzir raznolikosti korisničkih platformi MTU (Android, Windows i iOS). Analiza će se provesti u suradnji sa članovima Hrvatske udruge za promociju i razvoj tiflotehnike (HUPRT) , odnosno sa CSK-a koji imaju specifičan stupanj i vrstu invaliditeta (slijepih i slabovidnih osoba). Pomoću OPNET Modeler programskog alata simulirati će se parametri koji utječu na performanse IK sustava i kvalitetu pružanja usluge.   Rezultati istraživanja očitovati će se u novom konceptualnom modelu isporuke IK usluge koja će pomoći CSK-a pri kretanju prometnom mrežom. Usluga će biti modelirana i simulirana u OPNET Modelar alatu uz definiranje inovativnog vrijednosnoga lanca isporuke usluge. Razvojnim okvirom definirati će se smjernice za razvoj budućih novih IK usluga primjenjivih u prometnom sustavu.


Povratak