Vrijeme trajanja projekta

2017.   -   2019.

Financiranje projekta

Sveučilišni projekt

Povećanje broja terminalnih uređaja, razvoj komunikacijskih mreža s kontinuiranim porastom brzine prijenosa podataka te povećanje korištenja informacijsko-komunikacijskih usluga i aplikacija od strane korisnika rezultiraju sve većim količinama generiranoga podatkovnog prometa. Raznovrsnost terminalnih uređaja te korištenih informacijsko-komunikacijskih usluga i aplikacija uzrokuje specifična obilježja generiranoga podatkovnog prometa. Analiza generiranoga podatkovnog prometa temelj je za daljnja istraživanja usmjerena specifičnom kontekstu primjene. Navedeni kontekst odnosi se na korištenu komunikacijsku mrežu, vrstu terminalnog uređaja, korištenu uslugu i geolokaciju uređaja.
Cilj istraživanja je identificirati različitosti u obilježjima generiranoga podatkovnog prometa koje se odnose na korištenu komunikacijsku mrežu, vrstu terminalnog uređaja, korištenu uslugu i geolokaciju uređaja. Svrha istraživanja je prilagodba tarifnih planova, razvoj usluga temeljenih na pomoćnim tehnologijama, detekcija mrežno temeljenih sigurnosnih incidenata te unaprijeđenje procesa dizajniranja, dimenzioniranja i upravljanja komunikacijskom mrežom.


Povratak