Vrijeme trajanja projekta

2014.   -   2015.

Financiranje projekta

Sveučilišni projekt

Dosadašnja istraživanja, provedena na Zavodu za informacijsko–komunikacijski promet, dala su smjernice za daljnji razvoj usluga informiranja i usmjeravanja pri kretanju slijepih i slabovidnih osoba (u daljnjem tekstu - korisnici). Rezultati istraživanja provedenih u sklopu projekta Informacijsko-komunikacijske usluge za kretanje prometnom mrežom osoba smanjene i otežane pokretljivosti (financirano od strane SuZG – Potpora 1., broj 5.4.1.5.), ukazuju na nužnost daljnjega i kontinuiranoga istraživanja u području poboljšanja sigurnosti kretanja korisnika. Identificirana je i nužnost kontinuiranog praćenja razvoja informacijsko-komunikacijskih tehnologija, usluga i terminalnih uređaja (u daljnjem tekstu - IKT) kroz sinergijski učinak istraživanja u dva znanstvena polja: tehnologije prometa i transporta te edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti.
Korisnici za samostalno kretanje prometnom mrežom najčešće koriste vlastito pomagalo (bijeli štap, psa vodiča ili dr.). Razvojem IKT, korisnicima se danas omogućuje sve više mogućnosti za informiranje o okruženju u kojem se nalaze. Usluge informiranja korisnika koji se kreću dijelom prometne mreže, primjerice kroz prometno raskrižje, moguće je temeljiti na bežičnim tehnologijama kao što su RFID, NFC, Bluetooth, WiFi ili RTLS. One omogućuju komunikacijsku povezanost korisnika, ostalih prometnih entiteta i cjelokupnog prometnog okruženja u jedinstvenu cjelinu primjenom načela Internet objekata (engl. Internet of Things, IoT).
Cilj ovoga istraživanja je definirati model informacijsko-komunikacijske infrastrukture i usluga za poboljšanje samostalnog i sigurnog kretanja slijepih i slabovidnih osoba prometnom mrežom temeljenog na primjeni koncepta IoT baziranoga na komunikacijskim tehnologijama koje omogućuju interakciju i stvarno vremeno informiranje.  
U funkciji ostvarivanja navedenog cilja, preduvjet za definiranje korisničkih zahtjeva je identifikacija i analiza relevantnih parametara primjene IKT-a, ključnih za sigurno i samostalno kretanje korisnika prometnom mrežom. Analiza mogućnosti primjene više komunikacijskih tehnologija (za kratko i široko područje pokrivanja), uz istraživanje koncepta IoT za senzoriranje prometnog ambijenta, podloga su za izradu modela nove usluge s ciljem ispunjenja korisničkih zahtjeva.
Buka koja se trenutno stvara zvučnom informacijom na prometnim raskrižjima smanjuje kvalitetu življenja građana koji stanuju u okolnim naseljima. To dovodi do isključenja sustava informiranja tijekom noći, čime se ograničava sigurno kretanje korisnika. Navedeni problem informiranja korisnika u zoni približavanja prometnom raskrižju, može se značajno umanjiti izradom podloge za sigurnu i održivu primjenu IKT-a,  te time uvažiti izrazito bitne ekološke aspekte buke u gradovima.


Povratak