Vrijeme trajanja projekta

2015.   -   2016.

Financiranje projekta

Sveučilišni projekt

U današnjim metodama identifikacije i prikupljanja podataka o prometnim entitetima velik broj sustava u prometu i logistici koristi jednu od tehnologija iz skupine AIDC (eng. Automatic identification and data capture). U navedenu skupinu pripadaju informacijsko-komunikacijske (IK) tehnologije kao što su RFID, RTLS, NFC, GPS i suvremene tehnologije označavanja Barkod i QR Code čija je implementacija moguća u funkciji identifikacije mobilnih prometnih entiteta u prometnom okruženju.


Istraživanje mogućnosti navedenih IK tehnologija i njihovih funkcionalnosti (identifikacija, praćenje i informiranje prometnih entiteta) provest će se na tri Case Study-a, poštanski (poštanski paket), vodni (putnici u morskim putničkim lukama) i cestovni promet (osoba s invaliditetom-OSI).  Cilj istraživanja je ponuditi nove klase usluga sa dodanom vrijednošću za sve dionike prometnog/logističkog  procesa te povećanje QoS (eng. Quality of Service) usluga za krajnje korisnike. Doprinos se očekuje u učinkovitijem iskorištenju AIDC tehnologija u prometnom okruženju.


Povratak