Vrijeme trajanja projekta

2017.   -   2018.

Financiranje projekta

Fakultetski projekt

Razvojem novih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i usluga te koncepta IoT pojavljuje se sve veća primjena AIDC (Automatic Identification and Data Capture) tehnologija. Prema trenutnim pokazateljima do 2020 godine na tržištu se očekuje 25 milijardi uređaja temeljenih na IoT konceptu (danas 4.9 milijardi).

Preduvjet za dizajn novih usluga u predmetnom području je istraživanje AIDC, Bluetooth, WiFi, Cloud Computing (CC) tehnologije i svihizazova koji se pojavljuju uspostavom kompleksne arhitekture informacijsko-komunikacijskih sustava uisporuci novih usluga u IoT okruženju. Područja primjene koncepta IoT (AAL koncept, sustavi stvarnovremenskog informiranja, praćenje svakodnevnih aktivnosti i potreba korisnika, identifikacije i praćenja objekata), koja se danas znatno istražuju imaju za cilj podizanje stupnja zadovoljstva kvalitete života korisnika prometnog sustava sa svrhom optimizacije prometnih i logističkih procesa.

Identifikacijske tehnologije, kao što su AIDC tehnologije prema prethodno provedenim istraživanjima (Sustav automatskog identificiranja i informiranja mobilnih entiteta u prometnom sustavu PROM PRO /2015-2016), pokazale su osim svojih prednosti i određene nedostatke. Nedostatci su vidljivi primjenom navedene tehnologije (RFID, NFC i QR code) u otvorenim prostorima (utjecaj vremenskih uvjeta i kašnjenje u isporuci traženih informacija), te nemogućnost primjene GPS tehnologije u zatvorenim prostorima i pogreške u vanjskom lociranju.

Današnjim razvojem suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija moguće je doprinijeti učinkovitijem eko sustavu identifikacije prometnih entiteta čiji je cilj isporuka usluge informiranja korisnika u području prometnog sustava i logistike.

Cilj istraživanja je modelirati elemente sustava temeljene na konceptu IoT u svrhu identifikacije prometnih entiteta i informiranje korisnika.

U svrhu ostvarivanja postavljenog cilja potrebno je istražiti mogućnosti primjene Bluetooth v5 (BT5) tehnologije u IoT okruženju te mobilne terminalne uređaje koji podržavaju rad na navedenoj tehnologiji. BT5 tehnologija trebala bi omogućiti učinkovitiji rad uređaja u IoT okruženju, manju potrošnju energije te veću pouzdanost sustava. U svrhu identifikacije entiteta koji se nalaze u prometnoj mreži moguće je koristiti senzore na Arduino platformi te Beacon uređaje. Pohranu i obradu prikupljenih podataka moguće je dizajnirati uCC okruženju te istražiti mogućnosti Edge intelligence odnosno Fog computing tehnologije. S obzirom na moguću primjenu novih neistraženih tehnologija (Edge intelligence i Fog computing) potrebno je provesti analizu osnovnih sigurnosnih zahtjeva kao što su povjerljivost, cjelovitost i dostupnost.

Na osnovi analize karakteristika senzorske tehnologije i mogućnosti tehnologija povezivanja BT5 i WiFi dizajnirati će se moduli ovisni o različitim primjenama u IoT okruženju. Primjenu u IoT okruženju moguće je razlikovati na primjenu u vanjskim i unutarnjim prostorima ovisno o zahtjevima sustava.

Analizom korisničkih zahtjeva definirati će se arhitektura sustava za prikupljanje i obradu podataka u CC okruženju s ciljem pružanja točne i stvarno vremenske informacije.


Povratak