Vrijeme trajanja projekta

2012.   -   2014.

Financiranje projekta

EU projekt

Projekt pruža usklađen pristup temeljen na zajedničkim europskim mjerilima u obrazovanju i osposobljavanju u razvoju ključnih kompetencija i organizacijske sposobnosti, ujedinjuje sustav i ponude obrazovanja i osposobljavanja kao rezultat jednakih mogućnosti i  mobilnosti u nautičkom sektoru radne snage u dunavskom koridoru, čime se ispunjava  Dunavska strategija prometa Bijela knjiga 2011 - Putokaz do jedinstvenog europskog prometnog područja i ciljeva Dunavske komisije. Mreža, usklađivanje i IT implementacije: Poticanje postojeće mreže obrazovanja i osposobljavanja, upravnih organizacija i dodatnih dionika koji rade u području unutarnje plovidbe u cilju poticaja razmjene i inovacijske aktivnosti u Podunavlju. Zajedničke aktivnosti uključuju uobičajene radne teme od usklađivanja obrazovanja i obuke o unutarnjoj plovidbi, zajedno s europskim inicijativama, eGovernment i IT implementacijom, integracijom znanja unutarnje plovidbe u znanje prijevozne logistike te na kapitalizaciju rezultata Neli projekta kao što je eLearning platforma za plovidbom Dunavom - IneS Danube. Začeće i budućnost implementacije velikih razmjera: Začeće i provedba planiranja transnacionalnih  strategija za budućnost "Dunav brodska škola" i "Dunav navigacijski simulator", Promocija i podizanje svijesti: Promicanje i kampanja tematskih poslova, vještine i zaposlenja u području plovidbe Dunavom preko već postojećih i novih utvrđenih informacija i obuka centara koji pozivaju zainteresirane skupine kako bi saznali više o budućnosti plovidbe Dunavom.


Povratak