Novosti

Obavijest: Održana Radionica „Kooperativno adaptivno upravljanje semaforiziranim raskrižjima u okruženju mješovitih prometnih tokova“

ožujak, 2024.

U sklopu projekta „Kooperativno adaptivno upravljanje semaforiziranim raskrižjima u okruženju mješovitih prometnih tokova“ financiranog od Znanstvene zaklade Fakulteta prometnih znanosti sukladno natječaju Zaklade pod nazivom „Pametno prometno rješenje“, 30. studenog 2022. na ZUK Borongaj održana je radionica. Projektni tim sastavljen od istraživača i studenata sa Zavoda za inteligentne transportne sustave (FPZ), suradnika iz industrije (SWARCO, Ericsson Nikola Tesla d.d.) i suradnika s drugih visokih učilišta izvan RH (Sveučilište St. Kliment Ohridski, Tehnički Fakultet Bitola, Sjeverna Makedonija) predstavio je rezultate uspješno provedenog projekta! Radionicu su svečano otvorili predstavnici Znanstvene zaklade FPZ-a (upravitelj Zaklade Romina Jovančević, mag. iur., te član Upravnog odbora Zaklade prof. dr. sc. Doris Novak). Voditelj projekta Mladen Miletić i članovi projektnog tima ovim putem se zahvaljuju svima koji su prisustvovali radionici te doprinijeli diskusiji, razmjeni znanja te umrežavanju akademske zajednice s industrijom.

 

Obavijest: Potpisan ugovor o dodjeli sredstava Znanstvene zaklade Fakulteta prometnih znanosti

prosinac, 2021.

U petak 17. prosinca 2021. godine na Fakultetu prometnih znanosti održano je svečano potpisivanje Ugovora o dodjeli sredstava Znanstvene zaklade Fakulteta prometnih znanosti između Zaklade i doktoranda Mladena Miletića, mag. ing. traff., voditelja projekta „Kooperativno adaptivno upravljanje semaforiziranim raskrižjima u okruženju mješovitih prometnih tokova“. Ukupna vrijednost ugovora iznosi od 50.000,00 kuna, a projekt se financira sukladno natječaju Zaklade pod nazivom „Pametno prometno rješenje“.

Svečanosti potpisivanja prisustvovali su članovi Upravnog odbora Zaklade: prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić, izv. prof. dr. sc. Marko Šoštarić, prof. dr. sc. Doris Novak, upraviteljica Zaklade Romina Jovančević, voditelj projekta Mladen Miletić, doc. dr. sc. Pero Škorput i izv. prof. dr. sc. Edouard Ivanjko. Predsjednik Upravnog odbora Zaklade prof. dr. sc. Mlinarić naglasio je važnost sustavnog ulaganja u istraživanja doktoranada Fakulteta prometnih znanosti te ujedno zahvalio gospodarskim partnerima Zaklade na osiguranim sredstvima. Projekt kolege Miletića drugi je projekt koji će se odvijati uz pomoć sredstava Zaklade. Voditelj projekta Mladen Miletić predstavio je ciljeve projekta, planirane aktivnosti te ujedno zahvalio predstojniku Zavoda za inteligentne transportne sustave doc.dr. sc. Škorputu i mentoru izv. prof. dr. sc. Ivanjku na podršci tijekom pripreme projektne prijave.

Obavijest: Održana radionica „Sustav upravljanja prostorno-vremenski promjenjivim ograničenjem brzine u okolini umreženih vozila“

rujan, 2021.

U sklopu projekta “Sustav upravljanja prostorno-vremenski promjenjivim ograničenjem brzine u okolini umreženih vozila” financiranog od Znanstvene zaklade Fakulteta prometnih znanosti sukladno natječaju Zaklade pod nazivom „Pametno prometno rješenje“ 15. srpnja na ZUK Borongaj održana je radionica. Projektni tim sastavljen od istraživača i studenata sa Zavoda za inteligentne transportne sustave (FPZ) te suradnika iz industrije (TELEGRA SOLUTIONS d.o.o.) predstavili su prisutnima trenutna aktualna područja istraživanja/razvoja/implementacije naprednih upravljačkih prometnih rješenja/sustava za učinkovito upravljanje cestovnim prometom. Prvenstveno na radionici su izloženi prvi rezultati razvoja i simulacijskog testiranja višeagentnog sustava upravljanja prostorno-vremenski promjenjivim ograničenjem brzine na autocesti koji je razvijen u sklopu projekta. Radionicu su svečano otvorili predstavnici Znanstvene zaklade FPZ-a (upravitelj Zaklade Romina Jovančević, mag. iur., te član Upravnog odbora Zaklade doc. dr. sc. Marko Šoštarić). Voditelj projekta Krešimir Kušić i članovi projektnog tima ovim putem se zahvaljuju svima koji su prisustvovali radionici te doprinijeli diskusiji, razmjeni znanja te umrežavanju akademske zajednice s industrijom (tvrtke: TELEGRA SOLUTIONS d.o.o., ELIPSA – S.Z. d.o.o., ProjektLab d.o.o., Mobilisis d.o.o., PROMETIS d.o.o., idr.).

lipanj, 2021.

Temeljem Statuta Znanstvene zaklade Fakulteta prometnih znanosti i Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku dodjele sredstava za ostvarivanje svrhe zaklade, Znanstvena zaklada Fakulteta prometnih znanosti raspisuje natječaj za financiranje istraživačkog  projekta „Pametno prometno rješenje“.

Obavijest: Potpisan ugovor o dodjeli sredstava Znanstvene zaklade

rujan, 2020.

U ponedjeljak 21. rujna 2020. na Fakultetu prometnih znanosti 2020. održano je svečano potpisivanje Ugovora o dodjeli sredstava Znanstvene zaklade Fakulteta prometnih znanosti s doktorandom Krešimirom Kušićem, mag. ing. traff., voditeljem projekta Sustav upravljanja prostorno-vremenski promjenjivim ograničenjem brzine u okolini umreženih vozila. 

Ukupna vrijednost ugovora iznosi od 49.989,84 kune, a projekt se financira sukladno natječaju Zaklade pod nazivom „Pametno prometno rješenje“

Svečanosti potpisivanja prisustvovali su članovi Upravnog odbora Zaklade: prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić, doc. dr. sc. Marko Šoštarić, prof. dr. sc. Doris Novak, upraviteljica Zaklade Romina Jovančević, voditelj projekta Krešimir Kušić, prof. dr. sc. Sadko Mandžuka i izv. prof. dr. sc. Edouard Ivanjko.

Predsjednik Upravnog odbora Zaklade prof. dr. sc. Mlinarić naglasio je važnost sustavnog ulaganja u istraživanja doktoranada Fakulteta prometnih znanosti te ujedno zahvalio gospodarskim partnerima Zaklade na osiguranim sredstvima. Posebno je istaknuo kako je projekt kolege Kušića prvi projekt koji će se odvijati uz pomoć sredstava Zaklade što predstavlja važan iskorak poslijediplomskog doktorskog studija Fakulteta prometnih znanosti.

Voditelj projekta Krešimir Kušić predstavio je ciljeve projekta, planirane aktivnosti te ujedno zahvalio predstojniku Zavoda za inteligentne transportne sustave prof. dr. sc. Mandžuki i mentoru izv. prof. dr. sc. Ivanjku na podršci tijekom pripreme projektne prijave.

srpanj, 2020.

Projekt doktoranda Krešimira Kušića pod nazivom Sustav upravljanja prostorno-vremenski promjenjivim ograničenjem brzine u okolini umreženih vozila odabran na natječaju Zaklade „Pametno prometno rješenje“

Znanstvena zaklada Fakulteta prometnih znanosti raspisala je 18. lipnja 2020. godine natječaj „Pametno prometno rješenje” za financiranje istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje u području tehnologije prometa i transporta.

Prijava na Natječaj zaključena je 20. srpnja 2020. Ukupno su zaprimljene 2 prijave. Budući da su obje prijave zadovoljile administrativnu provjeru, upućene su u postupak vrednovanja. Vrednovanje je provelo Povjerenstvo za vrednovanje prijava projekata prema sljedećim kriterijima:

  • Reference voditelja projekta (znanstveni radovi)
  • Inovativna razina projekta
  • Relevantnost projekta
  • Proračun (troškovi projekta)

Temeljem ocjena Povjerenstva i rang liste vrednovanih projektnih prijedloga, Upravni odbor Zaklade je na svojoj 4. sjednici održanoj 2. rujna 2020. godine donio odluku o financiranju najbolje rangiranog projekta: 

  • Krešimir Kušić, mag. ing. traff., Zavod za inteligentne transportne sustave, Fakultet prometnih znanosti

Znanstvena zaklada Fakulteta prometnih znanosti iskreno čestita voditelju najbolje rangiranog projekta, kao i ostalim sudionicima natječaja te im želi uspješan znanstveno-istraživački rad.

MOBILNA VERZIJA

Novosti

ožujak, 2024.

U sklopu projekta „Kooperativno adaptivno upravljanje semaforiziranim raskrižjima u okruženju mješovitih prometnih tokova“ financiranog od Znanstvene zaklade Fakulteta prometnih znanosti sukladno natječaju Zaklade pod nazivom „Pametno prometno rješenje“, 30. studenog 2022. na ZUK Borongaj održana je radionica. Projektni tim sastavljen od istraživača i studenata sa Zavoda za inteligentne transportne sustave (FPZ), suradnika iz industrije (SWARCO, Ericsson Nikola Tesla d.d.) i suradnika s drugih visokih učilišta izvan RH (Sveučilište St. Kliment Ohridski, Tehnički Fakultet Bitola, Sjeverna Makedonija) predstavio je rezultate uspješno provedenog projekta! Radionicu su svečano otvorili predstavnici Znanstvene zaklade FPZ-a (upravitelj Zaklade Romina Jovančević, mag. iur., te član Upravnog odbora Zaklade prof. dr. sc. Doris Novak). Voditelj projekta Mladen Miletić i članovi projektnog tima ovim putem se zahvaljuju svima koji su prisustvovali radionici te doprinijeli diskusiji, razmjeni znanja te umrežavanju akademske zajednice s industrijom.

prosinac, 2021.

U petak 17. prosinca 2021. godine na Fakultetu prometnih znanosti održano je svečano potpisivanje Ugovora o dodjeli sredstava Znanstvene zaklade Fakulteta prometnih znanosti između Zaklade i doktoranda Mladena Miletića, mag. ing. traff., voditelja projekta „Kooperativno adaptivno upravljanje semaforiziranim raskrižjima u okruženju mješovitih prometnih tokova“. Ukupna vrijednost ugovora iznosi od 50.000,00 kuna, a projekt se financira sukladno natječaju Zaklade pod nazivom „Pametno prometno rješenje“.

Svečanosti potpisivanja prisustvovali su članovi Upravnog odbora Zaklade: prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić, izv. prof. dr. sc. Marko Šoštarić, prof. dr. sc. Doris Novak, upraviteljica Zaklade Romina Jovančević, voditelj projekta Mladen Miletić, doc. dr. sc. Pero Škorput i izv. prof. dr. sc. Edouard Ivanjko. Predsjednik Upravnog odbora Zaklade prof. dr. sc. Mlinarić naglasio je važnost sustavnog ulaganja u istraživanja doktoranada Fakulteta prometnih znanosti te ujedno zahvalio gospodarskim partnerima Zaklade na osiguranim sredstvima. Projekt kolege Miletića drugi je projekt koji će se odvijati uz pomoć sredstava Zaklade. Voditelj projekta Mladen Miletić predstavio je ciljeve projekta, planirane aktivnosti te ujedno zahvalio predstojniku Zavoda za inteligentne transportne sustave doc.dr. sc. Škorputu i mentoru izv. prof. dr. sc. Ivanjku na podršci tijekom pripreme projektne prijave.

rujan, 2021.

U sklopu projekta “Sustav upravljanja prostorno-vremenski promjenjivim ograničenjem brzine u okolini umreženih vozila” financiranog od Znanstvene zaklade Fakulteta prometnih znanosti sukladno natječaju Zaklade pod nazivom „Pametno prometno rješenje“ 15. srpnja na ZUK Borongaj održana je radionica. Projektni tim sastavljen od istraživača i studenata sa Zavoda za inteligentne transportne sustave (FPZ) te suradnika iz industrije (TELEGRA SOLUTIONS d.o.o.) predstavili su prisutnima trenutna aktualna područja istraživanja/razvoja/implementacije naprednih upravljačkih prometnih rješenja/sustava za učinkovito upravljanje cestovnim prometom. Prvenstveno na radionici su izloženi prvi rezultati razvoja i simulacijskog testiranja višeagentnog sustava upravljanja prostorno-vremenski promjenjivim ograničenjem brzine na autocesti koji je razvijen u sklopu projekta. Radionicu su svečano otvorili predstavnici Znanstvene zaklade FPZ-a (upravitelj Zaklade Romina Jovančević, mag. iur., te član Upravnog odbora Zaklade doc. dr. sc. Marko Šoštarić). Voditelj projekta Krešimir Kušić i članovi projektnog tima ovim putem se zahvaljuju svima koji su prisustvovali radionici te doprinijeli diskusiji, razmjeni znanja te umrežavanju akademske zajednice s industrijom (tvrtke: TELEGRA SOLUTIONS d.o.o., ELIPSA – S.Z. d.o.o., ProjektLab d.o.o., Mobilisis d.o.o., PROMETIS d.o.o., idr.).

lipanj, 2021.

Temeljem Statuta Znanstvene zaklade Fakulteta prometnih znanosti i Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku dodjele sredstava za ostvarivanje svrhe zaklade, Znanstvena zaklada Fakulteta prometnih znanosti raspisuje natječaj za financiranje istraživačkog  projekta „Pametno prometno rješenje“.

rujan, 2020.

U ponedjeljak 21. rujna 2020. na Fakultetu prometnih znanosti 2020. održano je svečano potpisivanje Ugovora o dodjeli sredstava Znanstvene zaklade Fakulteta prometnih znanosti s doktorandom Krešimirom Kušićem, mag. ing. traff., voditeljem projekta Sustav upravljanja prostorno-vremenski promjenjivim ograničenjem brzine u okolini umreženih vozila. 

Ukupna vrijednost ugovora iznosi od 49.989,84 kune, a projekt se financira sukladno natječaju Zaklade pod nazivom „Pametno prometno rješenje“

Svečanosti potpisivanja prisustvovali su članovi Upravnog odbora Zaklade: prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić, doc. dr. sc. Marko Šoštarić, prof. dr. sc. Doris Novak, upraviteljica Zaklade Romina Jovančević, voditelj projekta Krešimir Kušić, prof. dr. sc. Sadko Mandžuka i izv. prof. dr. sc. Edouard Ivanjko.

Predsjednik Upravnog odbora Zaklade prof. dr. sc. Mlinarić naglasio je važnost sustavnog ulaganja u istraživanja doktoranada Fakulteta prometnih znanosti te ujedno zahvalio gospodarskim partnerima Zaklade na osiguranim sredstvima. Posebno je istaknuo kako je projekt kolege Kušića prvi projekt koji će se odvijati uz pomoć sredstava Zaklade što predstavlja važan iskorak poslijediplomskog doktorskog studija Fakulteta prometnih znanosti.

Voditelj projekta Krešimir Kušić predstavio je ciljeve projekta, planirane aktivnosti te ujedno zahvalio predstojniku Zavoda za inteligentne transportne sustave prof. dr. sc. Mandžuki i mentoru izv. prof. dr. sc. Ivanjku na podršci tijekom pripreme projektne prijave.

srpanj, 2020.

Projekt doktoranda Krešimira Kušića pod nazivom Sustav upravljanja prostorno-vremenski promjenjivim ograničenjem brzine u okolini umreženih vozila odabran na natječaju Zaklade „Pametno prometno rješenje“

Znanstvena zaklada Fakulteta prometnih znanosti raspisala je 18. lipnja 2020. godine natječaj „Pametno prometno rješenje” za financiranje istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje u području tehnologije prometa i transporta.

Prijava na Natječaj zaključena je 20. srpnja 2020. Ukupno su zaprimljene 2 prijave. Budući da su obje prijave zadovoljile administrativnu provjeru, upućene su u postupak vrednovanja. Vrednovanje je provelo Povjerenstvo za vrednovanje prijava projekata prema sljedećim kriterijima:

  • Reference voditelja projekta (znanstveni radovi)
  • Inovativna razina projekta
  • Relevantnost projekta
  • Proračun (troškovi projekta)

Temeljem ocjena Povjerenstva i rang liste vrednovanih projektnih prijedloga, Upravni odbor Zaklade je na svojoj 4. sjednici održanoj 2. rujna 2020. godine donio odluku o financiranju najbolje rangiranog projekta: 

  • Krešimir Kušić, mag. ing. traff., Zavod za inteligentne transportne sustave, Fakultet prometnih znanosti

Znanstvena zaklada Fakulteta prometnih znanosti iskreno čestita voditelju najbolje rangiranog projekta, kao i ostalim sudionicima natječaja te im želi uspješan znanstveno-istraživački rad.