Civilni pilot, Izborni predmeti za akademsku godinu 2020/2021

Semestar 2
[601] Pilot 1 > Upis 5 ECTS bodova
Šifra Predmet P A L S SJ TJ ECTS
94561 Strojarstvo 45 30 0 0 0 0 5.0
Semestar 3
[1160] Pilot 2 > Upis 5 ECTS bodova
Šifra Predmet P A L S SJ TJ ECTS
171768 Poznavanje materijala 30 30 0 0 0 0 5.0
Semestar 4
[7473] Civilni pilot 4 > Upis 8 ECTS bodova
Šifra Predmet P A L S SJ TJ ECTS
85325* Teorijska priprema i praksa letenja 0 0 60 0 0 0 8.0
Semestar 5
[1503] Pilot 5 > Upis 6 ECTS bodova
Šifra Predmet P A L S SJ TJ ECTS
36066 Prometna geografija 30 15 0 0 0 0 3.0
172826 Eksploatacija i održavanje zrakoplova 30 13 2 0 0 0 3.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje