Obavijest o pomaku datuma objave Erasmus SMS natječaja za 2021./22.

Sveučilište u Zagrebu obavještava o pomaku rokova od strane Europske komisije za prijavu sveučilišnih projektnih prijedloga za programe mobilnosti te posljedično tome pomaku objave Erasmus+ natječaja. Na mrežnim stranicama nacionalna Agencije za mobilnost i programe EU objavljeno je da se očekuje da EK rok za prijavu u 2021. g. objavi tek u prvoj polovici svibnja [...]