Detalji projekta

European Road Safety Partnership EuroS@P – EuroS@P


Erasmus+ Capacity Building for Higher Education

Program/Programme: Erasmus+

Trajanje/Duration: 1/9/2020 – 31/8/2023
Iznos financiranja/Funding: 54.558,00 €
Ukupna vrijednost projekta/Project value: 389.967,00 €
Uloga fakulteta/Faculty role: Partner
Voditelj/ica projekta na Fakultetu/Faculty coordinator: Sanja Leš
Web stranice projekta/Project website: https://eurorap.org/eurosp/

Projekt „European Road Safety Partnership EuroS@P” dio je ERASMUS+ programa Capacity Building for Higher Education (Grant Agreement Number – 2020-1- PL01-KA203-081964), a provodi ga konzorcij koji uz Sveučilište u Zagrebu čine Gdańsk University of Technology, Universita Degli Studi di Catania, Bauhaus-Universitaet Weimar i European Institute of Road Assesment.

The project “European Road Safety Partnership EuroS@P” is part of the ERASMUS + program Capacity Building for Higher Education (Grant Agreement Number – 2020-1- PL01-KA203-081964), and is implemented by a consortium consisting of the University of Zagreb, Gdańsk University of Technology, University of Degli Studi di Catania, Bauhaus-Universitaet Weimar and European Institute of Road Assessment.

Sigurnost cestovnog prometa predstavlja jedan od najvećih izazova današnjice. Nažalost, činjenica je da godišnje na cestama smrtno strada više od milijun ljudi što je dovoljan argument za poduzimanje radikalnih, korektvnih mjera. Obzirom da se u Europi posljednjih godina nije značajno poboljšala cestovna sigurnost, razvijen je i implementiran sustav za upravljanje sigurnošću cestovne infrastrukture (Road Infrastructure Safety Management System – RISM) kao dio sveobuhvatnih napora za poboljšanjem sigurnosti na cestama.

Road safety is one of the major challenges of the modern world. More than a million road fatalities annually worldwide are the sufficient reason to take radical corrective measures. The situation in Europe indicates very clearly that there has been no significant improvement in road safety in recent years. The road infrastructure safety management system (RISM) has been implemented and developed as part of a comprehensive effort to improve road safety.

Novom EU Direktivom 2019/1936/EC obuhvaćene su sve državne ceste i ceste čija će se izgradnja ili rekonstrukcija financirati ili sufinancirati sredstvima iz EU fondova, dok će se učinkovitost provedbe Direktive prvenstveno oslanjati na pripremu stručnjaka za upravljanje sigurnošću, što podrazumijeva visoku razinu kompetencije u teoretskim i praktičnim aspektima sigurnosti na cestama.

The new EU Directive 2019/1936 / EC covers all national roads and all other roads whose construction or reconstruction will be financed or co-financed by EU funds. The effectiveness of implementing the Directive relies primarily on preparing dedicated safety management staff. These specialists must be highly competent in both theoretical and practical aspects of road safety.

Sigurnost cestovnog prometa objedinjuje različita znanja poput inženjerstva, mehanike, psihologije i sociologije,  a ujedno je i područje koje je podložno stalnim promjenama. Iz tog razloga neminovna je prilagodba metoda i strategija koje doprinose poboljašnju sigurnosti sudionika u prometu. Zbog velikih razlika u sigurnosti cestovnog prometa među europskim zemljama, potrebna je međunarodna suradnja radi razmjene iskustava i standardiziranja visokih sigurnosnih normi odgovarajućim metodama i alatima. Interdisciplinarnost, varijabilnost i međunarodna suradnja ključni su čimbenici za unaprijeđenje obrazovanja, povećanje stručnosti i kompetencija, a projekt EuroS@P podići će razinu poučavanja i osposobljavanja, koristeći inovativne didaktičke materijale dostupne za širu primjenu.

Road safety is an area that combines various disciplines like engineering, mechanics, psychology and sociology. It is also an area undergoing constant changes. Therefore, it requires the adaptation of methods and strategies to improve the safety of road users. Due to the different levels of road safety in European countries, international cooperation is needed to exchange experiences and to standardize the implementation of high safety norms through appropriate methods and tools. Interdisciplinarity, variability, and international cooperation are the key factors to improve education and increase expertise and competences. The EuroS@P project will raise the level of teaching and training, using innovative didactic materials that will be widely available.

 

Glavni cilj projekta EuroS@P je promocija najboljih obrazovnih rješenja u području RISM-a, uz povećanje svijesti i znanja o sigurnosti cestovnog prometa kroz:

 • Razvoj platforme za e-učenje s pristupom rezultatima projekta
 • Izradu materijala za učenje i osposobljavanje na fakultetima i za osposobljavanje stručnjaka za upravljanje sigurnošću cestovne infrastrukture
 • Povećanje kompetencija i vještina za upravljanje sigurnošću cestovne infrastrukture na način da se izmijene fakultetski kurikulumi, a studenti i osoblje opreme didaktičnim materijalima temeljenim na inovativnim RISM metodama i alatima
 • Uspostavljanje fundacije za certificiranje stručnjaka iz područja sigurnosti cestovnog prometa
 • Razvoj i održavanje aktivne međunarodne suradnje projektnih partnera i mogućnost suradnje s drugim institucijama

 

The main objective of the EuroS@P project is to promote the best educational solutions in the RISM area, with increase of awareness and knowledge of road safety, by:

 • Developing an e-learning platform with access to project products
 • The development of teaching and training materials dedicated to conducting classes at universities and training courses for RISM staff
 • Raising competences and skills in RISM, by changing curricula at universities and equipping students and staff with didactic materials based on innovative RISM methods and tools
 • Creating the foundations for Road Safety Professional Certification (RSP)
 • The development of a lasting relationship and the continuation of active international cooperation between project partners with the possibility of its extension to other institutions

 

Projekt EuroS@P obuhvatit će sljedeće grupe:

 • Studente, istraživače i nastavnike na sveučilištima
 • Stručnjake za sigurnost cestovnog prometa na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini
 • Stručnjake, specijaliste te ostale dionike uključene u aktivnosti za sigurnost cestovnog prometa, kao i osoblje odgovorno za obuku o sigurnosti cestovnog prometa
 • Sve korisnike cestovne infrastrukture, kao neizravnu ciljnu skupinu, za koju će se rizik od prometnih nesreća u konačnici smanjiti povećanjem učinkovitosti i djelotvornosti aktivnosti proizašlih iz RISM-a

 

The EuroS@P project targets the following groups:

 • Students, researchers, academic teachers at universities
 • Road authority staff at national, regional and local levels
 • Experts, specialists, practitioners involved in road safety activities, including staff who conduct training in various road safety courses
 • All users of road infrastructure, as an indirect target group, for whom the risk of road accidents will ultimately be reduced by increasing the effectiveness and efficiency of RISM activities

 

EuroS@p je svim projektnim partnerima osigurao podršku od strane grupe stručnjaka u vidu konzultiranja i evaluacije projekata, a implementacijom finalnih ideja i proizvoda promovirat će diseminaciju i dostupnost rezultata projekta.

The EuroS@P project is also supported by a group of associates who will cooperate with project partners to consult and evaluate the results. They will implement final products and promote the dissemination and accessibility of the project results.


 • Kalendar

  Svibanj 2024
  Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
  « Svi    
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031